519 361 240

Krtek vykouzlí dětský úsměv

Děti léčené na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno získají pojištění aditivních rizik při klinických studiích díky finančnímu daru brněnských HRS a ZFP Group, a.s.

Ředitelé brněnských HRK – Pavel Heč, Martin Žvátora a Dana Zelená – iniciovali společně a za podpory ZFP Group, a.s., finanční sbírku pro Nadační fond dětské onkologie Krtek, který je určen k pomoci dětem a mladistvým procházejícím náročnou onkologickou léčbou.

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno, který NFDO Krtek v roce 1999 založil, přibližuje, do jaké oblasti bude finanční dar směřovat.

Finanční dar podpoří léčbu děti v ČR v rámci akademických studií. Co to konkrétně znamená?
V polovině 80. let v ČR dlouhodobě přežívalo pouze 20-30 % dětí se zhoubnými nádory, v současné době je to více než 80 % dětí. Současná vysoká úspěšnost léčby je dosahována díky systematické a dlouhodobé práci dětských onkologů ve vyspělém světě, kam se ČR v posledních deseti letech zařadila. Tohoto obrovského pokroku bylo dosaženo především zásluhou léčby v rámci tzv. akademických, léčbu optimalizujících klinických studií, většinou euroamerických, které jsou v České republice zaštiťovány z komplexních dětských onkologických center v Praze či Brně – národních koordinačních center pro jednotlivé typy nádorů. Výsledkem takových studií, do nichž jsou celosvětově zapojeny tisíce dětských pacientů, jsou diagnostické a léčebné standardy správné klinické i laboratorní praxe, které zaručují dětem nejúčinnější, efektivní, a přitom bezpečnou léčbu. Akademické klinické studie v oblasti dětské onkologie jsou odbornou komunitou považovány za nezpochybnitelný standard péče. S existujícími finančními nároky je však pro českou dětskou onkologii stále obtížnější udržet krok s vyspělým světem.
Kolik taková péče o jedno dítě zařazené do studie stojí?
Požadavky na finanční krytí tvoří především povinnost pojištění pacientů, zabezpečení monitoringu studií a nezbytné administrativní a provozní náklady, nad rámec obvykle poskytované zdravotní péče. Jedná se o desítky tisíc korun na každé dítě zařazené do studie.
Jak hodnotíte spolupráci s panem Hečem, který inicioval sbírku pro NFDO Krtek?
Spolupráce byla vynikající, panu Hečovi jsme představili naše pracoviště a on velmi rychle pochopil, kde je třeba pomoci, a byl schopen k pomoci přesvědčit i další lidi.
„Již dříve jsme se snažili podobné nadace podporovat. Uvědomoval jsem si, že pro děti, které prodělávají léčbu nádorových či jiných onemocnění, není život jednoduchý, a to nejen pro ně, ale ani pro jejich blízké. Proto jsem se rozhodl společně se svými kolegy a společností ZFP Group, a.s., podpořit i NFDO Krtek, který se snaží zkvalitnit a zpříjemnit pobyt dětí v nemocnici, péči v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky,“ vysvětluje důvod organizace sbírky Pavel Heč.
ZFP Group, a.s., podpoří NFDO Krtek i v budoucnu: „Jsme partnery charitativního golfového turnaje pod záštitou ZFP Group, a.s. Do budoucna se i nadále budu snažit jít touto cestou podpory,“ dodává Pavel Heč.

 

Krtek vykouzlí dětský úsměv