519 361 240

Nadace pomáhá dětem, seniorům a všem, kdo to potřebují

Nadační fond VITA NOVA Fakultní nemocnice Brno podporuje všestranný rozvoj nemocnice. Díky Daně Zelené, ředitelce brněnské pobočky ZFP akademie, budou zaměstnanci moci projít kurzem finanční gramotnosti.

Nadační fond VITA NOVA byl založen v roce 1999 a podporuje nemocnici v oblastech, které jsou zásadní pro naplnění její vize a strategie. Mezi priority, na které fond přispívá, patří nákup přístrojů a dalšího vybavení, modernizace a rekonstrukce. Vzdělávání a odborná erudice personálu, podpora výzkumné činnosti či vydávání odborné literatury. Všechny projekty, které nadační fond zaštiťuje, jsou zaměřeny na zlepšení podmínek pacientů – od těch nejmenších až po seniory. Patří mezi ně třeba ergoterapie na psychiatrické klinice, činnost vychovatelek a učitelek, které pomáhají vyplnit čas nemocným dětem, nebo roční stáž v Rakousku pro všeobecnou sestru specializovanou na bazální stimulaci. Bazální terapie pomáhá například k probouzení pacientů z bezvědomí po úrazech hlavy, a dosahuje velmi dobrých výsledků.

SPOLUPRÁCE ODBORNÁ I FINANČNÍ
„Projekty nadačního fondu je možné realizovat díky sponzorům, jako je i ZFP akademie. S paní ředitelkou Danou Zelenou z této firmy spolupracujeme pět let. Příspěvků zaměstnavatele v oblasti penzijního připojištění a životního pojištění využívá přes 2600 našich zaměstnanců, o které pečují finanční poradci ZFP akademie. Přesto mají někteří naši zaměstnanci finanční problémy, a dokonce i exekuce. Proto chceme od září rozšířit spolupráci o projekt, který nabídne našim zaměstnancům kurz finanční gramotnosti,“ dodává Erna Mičudová. ZFP akademie ale nepřehlíží ani projekty nadačního fondu a financuje také některé z nich. Příkladem je dar ve výši 100 000 Kč, který nadační fond využil na koupi resuscitátoru pro neonatologii. „Přístroj ulehčí transport novorozenců z porodního sálu do inkubátoru, a zlepšení tak start do života u ohrožených a předčasně narozených dětí,“ popisuje Mgr. Erna Mičudová.

 

Nadace pomáhá dětem, seniorům a všem, kdo to potřebují