519 361 240

Zdraví, nebo peníze? Nejlépe obojí

PROJEKT FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ S CÍLEM OZDRAVĚNÍ NAŠEHO ŽIVOTA
Zdraví považuje většina lidí za prioritu svého života. Zdravé a zajištěné stáří je umožněno téměř každému. Chceme-li žít šťastný a spokojený život, musíme se k němu také odpovídajícím způsobem chovat.

Dnešní mladí lidé se více zajímají o prevenci nemocí, než tomu bylo třeba u jejich rodičů a prarodičů, řada z nich vyznává to, čemu říkáme zdravý životní styl. V tomto smyslu se musejí k lidem dostávat erudované informace, které jim v jejich úsilí pomáhají.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v rámci svého dnes již známého projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu (International Clinical Research Center), který je vidět pod značkou FNUSA-ICRC, má ve svém portfoliu projekt KARDIOVIZE 2030. Jedenadvacáté století je stoletím prevence. A protože ho nejvíce ohrožují tzv. civilizační choroby, jako jsou onemocnění srdce a cév, vysoký krevní tlak, obezita nebo cukrovka, je víc než žádoucí zaměřit se již na mladou populaci. Analýza příčin pozvolného poklesu mortality na ischemickou chorobu srdeční (kam řadíme např. infarkt myokardu) ukazuje, že pokles je ze 41 % způsoben léčbou a v 55 % podmíněn poklesem rizikových faktorů v populaci.
Společnost je příliš tolerantní například ke kuřáctví, pití alkoholu i užívání drog. Změnit smýšlení a náhled lidí na tuto skutečnost je velmi obtížné, ale cílenými aktivitami možné. A z toho vycházíme. Naším cílem je vytvořit fungující systém adaptabilní následně pro celou ČR. Chceme toho dosáhnout aktivitami, jako jsou informační kampaně zaměřené na omezení rizikových faktorů, rozvoj sportovních aktivit, omezení kouření a zdravé stravování. Zájemci budou moci ve specializovaném středisku podstoupit vyšetření potřebná ke zjištění, v jakém stavu je jejich organismus, a to je nasměruje k potřebným aktivitám.
Pomůžeme jim například s odvykáním závislosti na tabáku. Málokdo si uvědomuje, jak nebezpečné je pasivní kouření. Na toto riziko se běžně zapomíná, a přitom expozice pasivnímu kouření zvyšuje kardiovaskulární riziko o 20-30 %. Naše aktivity přispějí nejen „zdravému srdci“, ale i zdravému životu.
Mladí lidé jsou plní energie, nadějí a snů a nepřipouštějí si, že se jim něco může přihodit, že je nutné se starat o své zdraví, a to po celý život. Abychom mohli život každého z nás považovat za plnohodnotný, je potřeba mít vyrovnaný rozpočet. S tím souvisí to, že bychom v průběhu měli umět nakládat se svými finančními prostředky tak, aby v případě nesnází netrpěli oni nebo jejich rodiny a blízcí, nebo si mohli opravdu naplno užívat zdravého stáří. Rozumní ředitelé škol již dnes zavedli výuku finanční gramotnosti. Vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se rozhodlo motivovat své zaměstnance ke krokům, které jim napomáhají k finančnímu zajištění, a již v roce 2008 využilo nabídky ke spolupráci ze ZFP akademií, a.s., v rámci zaměstnaneckých benefitů. Již čtvrtým rokem je spolupráce s ředitelkou obchodní sítě Danou Zelenou a jejími kolegy na výborné úrovni. Ocenit můžeme naprostou profesionalitu, ochotu k jednání i vstřícnost při našem seznamování se změnami a aktualitami ve finančnictví, zejména v životním pojištění.
Budeme proto rádi, když se i pracovníci ZFP akademie zapojí do aktivit pro zvýšení kvality a ozdravění svého života v projektu KARDIOVIZE 2030 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

 

Zdraví, nebo peníze... Obojí