519 361 240

ZFPA pomáhá i koordinuje

Před několika lety provedlo vedení Fakultní nemocnice Brno podrobnou inventuru poskytovaných zaměstnaneckých benefitů a následně zveřejnilo jejich kompletní seznam. Výsledek překvapil jak pracovníky, tak i samotné vedení nemocnice – svým zaměstnancům nabízí na sedm desítek benefitů.

VÝHODY PRO KAŽDÉHO, ALE…
Seznam zaměstnaneckých benefitů je skutečně dlouhý. „Na jejich čerpání jsou stanovena přesná pravidla, která jsme před jejich zavedením projednali s odborovými organizacemi,“ říká náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky Erna Mičudová a dodává: „Některé výhody jsou tak specifické, že ne každý zaměstnance je může uplatnit. Tak například slevu na nákup pohonných hmot v areálu FN Brno nevyužije ten, kdo nevlastní auto.“

Naopak příspěvek na závodní stravování, dovolenou, bezúročné půjčky či příspěvek na určité pojištění je určen pro mnohem širší škálu zájemců. Cílem všech těchto výhod je mimo jiné zvýšit atraktivitu společnosti jakožto zaměstnavatele, stabilizovat pracovní tým, a zajistit si tak co největší spokojenost a loajalitu zaměstnanců. I proto při jejich realizaci přihlíží nemocnice právě k jejich požadavkům.

„Převážná část našich pracovníků pokládá některé z benefitů za naprostou samozřejmost, třeba právě příspěvek na stravování. A to byl také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli zveřejnit celý seznam toho, co pro zaměstnance děláme,“ vysvětlila Mičudová. A odezva ze strany zaměstnanců byla víc než kladná. Řada z nich začala využívat výhody, o kterých do té doby vůbec nevěděla.

ZFPA JAKO KOORDINÁTOR
Jedním z hojně využívaných benefitů je příspěvek na životní pojištění. V tomto ohledu je nemocnici už několik let nápomocna společnost ZFPA, která vyšla jako nejlepší z výběrového řízení, jež za tímto účelem FN Brno vyhlásila. Její zástupci poskytují zaměstnancům nemocnice odborné poradenství a pomáhají jim najít ten nejvhodnější finanční produkt. Jejich prostřednictvím se zájemci dozvědí o všech aktuálních i připravovaných změnách ve službách, které ZFPA nabízí.

„Já osobně komunikuji nejčastěji s paní Zelenou,“ upřesňuje Mičudová. „Společně organizujeme semináře a školení pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Má mou plnou důvěru. Také proto jsem jí svěřila starost o své osobní finance.“

Vzájemná komunikace probíhá jak na úrovni vedení obou organizací, tak i mezi jednotlivými zástupci a jejich klienty. A už přinesla své ovoce. FN Brno se podařilo značně zvýšit finanční gramotnost zaměstnanců v oblasti řízení osobních financí.

Podobný přístup doporučuje náměstkyně Mičudová i dalším firmám. „Nebojte se spolupracovat se společnostmi, jako je ZFPA. Životní pojištění je jednou z oblastí, kdy zaměstnavatel může pomoci svým zaměstnancům zajistit se do budoucnosti, a to nejen pro období důchodu, ale například i v případě nečekaných a nepříjemných životních situací,“ uzavírá.

05