519 361 240

ZFPA ráda pomáhá druhým plnit jejich sny

Všichni mají své sny a bohužel ne všichni si je mohou plnit. Pro ZFP akademii je ale samozřejmostí pomáhat těm, kteří neměli ve svém životě tolik štěstí. Proto už pět let pravidelně přispívá nemalými částkami neziskovým organizacím a charitativním projektům.

Pro některé lidi je samozřejmostí pomáhat druhým. A pokud jsou jejich finanční možnosti navíc dobré, pak už vůbec není důvod proč nepřispět. Takový je postoj ZFP akademie a všech jejích členů. A právě díky této výjimečné společnosti, jejím morálním zásadám a ochotě nezištně pomáhat, si mohou někteří méně šťastní plnit své malé i velké sny a radosti.

Umění dávat
V České republice je řada velmi dobrých neziskových organizací a rozhodování, kterému projektu poslat své peníze, není jednoduché. Je proto dobře, že existuje centrální seznam všech prověřených neziskových organizací, na kterém jsou všechny potřebné informace. Tento seznam těm, kteří váhají, komu pomoci, poradí a ubezpečí, že se rozhodli správně. I ZFPA se často zamýšlí, komu svěří své finanční dary. Priority jsou jasné. Pomoci někomu, komu finance usnadní život nebo zpříjemní a zvýší jeho kvalitu. Proto volba, komu pomáhat, je poměrně jednoduchá. Nejdůležitější jsou děti. ZFPA proto podporuje – samozřejmě nejen – ale především ty charitativní projekty a neziskové organizace, které zpříjemňují život nejmenším. Těm, kteří neměli ve svém životě dostatek štěstí, aby získali dobrou rodinu, nebo těm, kteří statečně bojují se svou nemocí, a jen jejich odvaha bohužel nestač. Bez peněz to nejde. A právě proto je tu ZFPA. Společnost, která nejen dobře prosperuje a je úspěšná, ale také společnost, která ví, jaká je její společenská role. Ví, že silní hráči by měli podat pomocnou ruku těm slabším. A to vše ZFPA beze zbytku naplňuje, a řadí se tak po bok velkých sponzorů.

Vykouzlit dětský úsměv
Jedním z projektů, které ZFPA podporovala, je nadace Naše dítě, kterou v roce 1993 založila Zuzana Baudyšová. Posláním a cílem nadace je pomoci týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. Součástí projektu je také hojně využívaná bezplatná Linka bezpečí, kam se mohou nešťastné či dokonce týrané děti obrátit o pomoc a kde se jim speciální tým odborníků stran dětských psychologů snaží pomoci radou a v těch závažnějších případech i právní pomocí. Ojedinělý projekt, který si za roky své existence právem vysloužil mnoho ocenění, by ovšem nemohl fungovat bez finančních darů. „ZFPA podpořilo ochranu dětí částkou 200 tisíc Kč už v roce 2007. Polovinu této částky jsem věnovali občanskému sdružení Pod křídly ve Valašském Meziříčí na projekt chráněného bydlení pro děti odcházející z dětských domovů. Finanční prostředky byly využity na dostavbu třetího domu pro tyto dospívající děti a jeho vybavení. Druhá polovina částky byla darována na zakoupení speciálních pomůcek pro děti s poruchou sluchu a autistickým syndromem,“ vypráví paní Zuzana Baudyšová, komu finanční dar od ZFP akademie pomohl.

Díky ZFPA se hraje dětské divadlo
Dalším zajímavým projektem, který by bez finančního přispění nemohl fungovat, je organizace Médivadlo. Vznikla v září 2007 jako organizace sdružující děti a mládež. Hlavní náplní občanského sdružení Médivadlo je prezentace divadelních her, pořádání divadelních a hudebních přehlídek a festivalů. Možná by se mohlo zdát, že je jedním z mnoha. Tento divadelní soubor je však unikátní tím, že je jediný dětský soubor v naší republice propojuje zcela reálně ve svých hrách film a divadlo, a to přímo během představení. Tím, co divadelní soubor nabízí, přispívá ke zpestření kulturní rozmanitosti a také k výchově další generace. Snaží se děti motivovat k práci pro umění a vážit si ho. Ovšem jen touha a dobrý úmysl nestačí. Bez peněz to bohužel opět nejde. „Rádi plníme sny. A jen díky ZFPA se nám daří ten náš plnit. Společnost je totiž velmi štědrá a finanční dar pro loňskou sezónu byl vskutku velký. Paní Šárka Horáková, Robert Slezák a Adam Jurečka darovali část svých prostředků. Pak se přidala celá společnost ZFP akademie a na světě byl dar sto tisíc korun. Ten byl použit na zakoupení hudební aparatury a na osvětlení všech představení. Velice si vážíme pomoci ZFPA, bez níž a také bez pomoci jmenovaných dobrodinců bychom nemohli fungovat,“ svěřil se vedoucí souboru Médivadlo pan Jiří Adamec.

Charita je pro nás samozřejmost
ZFP akademie věnovala již více než 3 miliony Kč na podporu neziskové sféry. Proč tomu tak je a komu finanční dary pomohly, nám prozradil Pavel Pavlík, marketingový manažer. Charitativní činnost patří ve společnosti ZFP akademie k takřka samozřejmým aktivitám. Projekt podpory neziskové sféry byl zahájen v roce 2005. Akcionáři tehdy rozhodli o vymezení prostředků do oblasti podpory ohrožených, opuštěných a jinak handicapovaných dětí a do zdravotnictví. Za pětileté období spolupráce s neziskovými organizacemi, nadacemi a nadačními fondy věnovala ZFP akademie finanční prostředky ve výši 3,3 milionu Kč. Tyto peníze byly umístěny do projektů, které zastřešovaly následující subjekty:
–    Nadace Naše dítě
–    Fond ohrožených dětí, zařízení Klokánek Brno
–    Dětský domov Plumlov
–    Diakonie Betlém, Klobouky u Brna
–    JIP novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc
–    Fakultní nemocnice Brno
–    Masarykův onkologický ústav Brno
–    Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
–    Dětské centrum Brno

0403