ZFP GROUP
Přihlášení

Když ZFP pomáhá

18.04.2014

Částka 90.000 korun z jarních charitativních sbírek regionálních kanceláří ZFP a příspěvku společnosti ZFP akademie pomohla potřebným.

Břeclav, 18. dubna 2014

Nadace ADRA obdržela pro malého Honzíka 60.000 korun. Rodičům malého Honzíka předali ředitelé HRK 11 Pavel Heč a HRK 8 Martin Žvátora částku 60.000 korun. Letošní jarní sbírka se konala ve spolupráci s nadací ADRA a vybrané prostředky dostane 2,5 letý Honzík, který před rokem utrpěl úraz a stále leží v kómatu. Spolu s příspěvkem akciové společnosti ZFP akademie činila vybraná částka v obou strukturách úctyhodných 60.000 korun. Přejeme malému Honzíkovi, ať se brzy uzdraví.

Nadační fond Prolomené ticho dostal dar téměř 30.000 korun. Finanční dar v hodnotě bezmála 30.000 korun převzala od ředitele HRK 57 Jiřího Čapka předsedkyně správní rady nadačního fondu Prolomené ticho Jarmila Radová. Nadační fond Prolomené ticho podporuje osoby s hendikepem již více jak 20 let a v rámci dubnové Konference HRK 57 seznámila předsedkyně fondu účastníky konference s metodou, jak neslyšícím osobám vrátit sluch pomocí kochleárních implantátů. Na závěr jejího vystoupení došlo k symbolickému předání částky vybrané v průběhu konference a finančního daru od ZFP akademie a.s.

Jana Pelcová, ředitelka marketingu a komunikace

marketing@zfpakademie.cz