ZFP GROUP
Přihlášení

Majetek ZFP realitního fondu překročil 2 miliardy korun

26.06.2015

Po dvou letech existence přesáhl majetek ZFP realitního fondu 2 miliardy korun. Tímto zcela nevídaným úspěchem oslavil ZFP realitní fond své druhé narozeniny. ZFP realitní fond obhospodařovaný společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s., byl vytvořen v červnu 2013 udělením licence ČNB. K 31. 5. 2015, tedy necelé dva roky po vzniku fondu, činil vlastní kapitál ZFP realitního fondu 2 010 259 670,16 Kč.

Rekordní nárůst vlastního kapitálu zařadil ZFP realitní fond záhy po založení na druhé místo mezi domácími nemovitostními fondy. V současné době je v ZFP realitním fondu investováno více než 26% investic do domácích nemovitostních fondů určených pro veřejnost. O mimořádné atraktivitě ZFP realitního fondu svědčí i počet aktivních klientů, který se blíží deseti tisícům.

Dynamický nárůst vložených prostředků umožnil fondu nákup dvou exkluzivních nemovitostí. V březnu 2013 byla pořízena administrativní budova Florenc Office Center, která se nachází v obchodní části centra Prahy a je plně obsazená poradenskou společností KPMG Česká republika. V únoru 2015 pak ZFP realitní fond rozšířil své portfolio o druhou nemovitost. Penny Market Distribution Center v Radonicích u Prahy je hlavním distribučním centrem a sídlem ředitelství obchodního řetězce Penny Market v České republice.

Tyto lukrativní nemovitosti se staly základem investičního portfolia ZFP realitního fondu a přispěly k vzestupu hodnoty podílového listu na úroveň 1,0621 Kč k 31. 5. 2015.

"Za mimořádným obchodním úspěchem ZFP realitního fondu spatřuji spojení zkušeného a erudovaného správce se silným distribučním subjektem. Těší mě, že vize zakladatelů realitního fondu předčila očekávání a fond dnes dosahuje vrcholové pozice mezi nemovitostními fondy. Za klíčovou pro další úspěšný vývoj fondu pokládám skutečnost, kdy se díky vysoké dynamice nárůstu majetku v krátké době podařilo nakoupit mimořádně lukrativní nemovitosti, které významně přispějí ke zhodnocení vkladů investorů,uvedl u příležitosti druhého výročí existence fondu Ing. Dušan Friedl, předseda představenstva ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Upozornění:

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Investiční společnost není povinna odkupovat podílové listy ZFP realitního fondu po dobu 3 let ode dne udělení povolení k vytvoření fondu. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou v českém jazyce k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com. Úplný název podílového fondu je ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a. s.

 

Tiskový kontakt:

PhDr. Jana Pelcová

ředitelka marketingu a komunikace ZFP akademie, a.s.

j.pelcova@zfpakademie.cz

 

O SPOLEČNOSTI ZFP INVESTMENTS

ZFP Investments, investiční společnost, a.s., je česká investiční společnost, která vznikla strategickým spojením potenciálu dvou úspěšných společností působících na českém a slovenském finančním trhu. Jedná se o slovenskou investiční společnost IAD Investments a českého investičního zprostředkovatele ZFP akademie. Společnost ZFP Investments tak v sobě spojuje zkušenosti v oblasti správy aktiv i v oblasti finančních služeb. Více informací o společnosti naleznete na www.zfpinvest.com.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Antala Staška 2027/79, Krč

140 00 Praha

 

O akcionářích společnosti ZFP Investments

Společnost IAD Investments, správ. spol., a.s., byla založena v roce 1991 a je nejstarší nezávislou investiční společností na Slovensku. Nabízí investiční produkty: podílové fondy, spořicí programy a služby individuální správy aktiv. Je členem Slovenské asociace správcovských společností a Asociace pro kapitálový trh České republiky. Spravuje majetek v hodnotě vyšší než 350 milionů EUR. Společnost je součástí finančního holdingu Pro Partners Holding, a.s. Více informací o společnosti naleznete na www.iadinvest.com.

Společnost ZFP akademie, a.s., patří v rámci České republiky k nejvýznamnějším účastníkům finančního trhu v oblasti zvyšování finanční gramotnosti občanů a zprostředkování. Její historie sahá až do roku 1995. Za 20 let své existence postupně získala desítky tisíc obchodních zástupců a zprostředkovala více než 3 miliony smluv. Po dobu svého působení trvale zaujímá přední postavení na trhu zprostředkování finančních produktů. Se společností IAD Investments spolupracuje od roku 2010. Je členem Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ). Více informací o společnosti naleznete na www.zfpa.cz.