ZFP GROUP
Přihlášení

Majetek ZFP realitního fondu přesáhl 1 miliardu Kč

03.09.2014

Vlastní kapitál ZFP realitního fondu obhospodařovaného společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s., dosáhl k 31. 7. 2014 částky 1 001 232 822 Kč. Tohoto mimořádného úspěchu bylo dosaženo pouhých 13 měsíců od založení fondu.

Díky strategické spolupráci akcionářů se podařilo dosáhnout rekordního nárůstu vlastního kapitálu fondu a ZFP realitní fond se stal dvojkou na českém trhu mezi domácími nemovitostními fondy.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s., byl vytvořen dne 17. 6. 2013 udělením licence ČNB. Praktickou činnost pak ZFP realitní fond zahájil dne 1. 7. 2013.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s., je nezávislá investiční společnost, která vznikla strategickým spojením dvou úspěšných společností působících na českém a slovenském finančním trhu. Jedná se o českého investičního zprostředkovatele ZFP akademie, a.s., a slovenskou investiční společnost IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dynamický nárůst vložených prostředků umožnil v březnu 2014 nákup administrativního centra Florenc Office Center, které je jednou z nejžádanějších kancelářských budov v Praze. ZFP Investments nabývá významného postavení na realitním trhu v ČR, o čemž svědčí také skutečnost, že tuto nemovitost získala do majetku ZFP realitního fondu z portfolia renomované společnosti Deka Immobilien GmbH, která je lídrem německého realitního trhu a spravuje finanční prostředky investorů ve výši 25 miliard eur.

„Výborné výsledky a neutuchající zájem investorů si zaslouží poděkování za jejich důvěru. Zároveň to před nás staví smělý, ale reálný cíl, stát se ve střednědobém časovém horizontu jedničkou na trhu domácích realitních fondů,“ uvedl Ing. Dušan Friedl, předseda představenstva ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Kontakt:

PhDr. Jana Pelcová, ředitelka marketingu a komunikace, ZFP akademie, a.s.
e-mail: marketing@zfpakademie.cz

florenc_04

Doplňující informace:

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
ČNB udělila dne 17. 6. 2013 licenci k vytvoření podílového fondu ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. (ZFP realitní fond).
ZFP realitní fond zahájil svou praktickou činnost dne 1. 7. 2013. Vstupní věk investorů není omezen. Měnou fondu jsou Kč. Fond první 3 roky od jeho vytvoření neodkupuje podílové listy.
ZFP Investments, investiční společnost, a.s., je nezávislá investiční společnost, která vznikla strategickým spojením dvou úspěšných společností působících na českém a slovenském finančním trhu.
Jedná se o českého investičního zprostředkovatele ZFP akademie, a.s. a slovenskou investiční společnost IAD Investments, správ. spol., a.s.
Obě společnosti mají dlouholeté zkušenosti ve své oblasti. V roce 2013 spojily své zkušenosti pro vytvoření unikátní investiční společnosti ZFP Investments, investiční společnost, a.s., která v sobě spojuje zkušenosti v oblasti správy aktiv a v oblasti zprostředkování finančních produktů. Společnost má dobré znalosti domácího trhu, zná požadavky a potřeby svých klientů a má vybudované vynikající vztahy s institucionálními partnery.

Kontakt: ZFP Investments, investiční společnost, a.s., Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 e-mail: info@zfpinvest.com, infolinka: 800 111 116, www.zfpinvest.com

Akcionáři společnosti ZFP Investments, investiční společnost, a. s.

ZFP akademie, a.s.
Společnost ZFP akademie, a.s., patří k největším vzdělávacím a zprostředkovatelským společnostem na našem trhu. Byla založena v roce 2002 a působí tak prakticky již 20 let v oblasti finančního vzdělávání dospělých a na trhu zprostředkování finančních programů od 1. ledna 2003, kdy ideově i prakticky navazuje na společnost Z F P, s.r.o., založenou manželi Poliakovými v dubnu 1995. Za dobu činnosti prošlo vzdělávacími semináři firmy na 225 tisíc občanů v ČR. Společnost historicky zprostředkovala přes 3 milióny smluv. Základní kapitál činí 2,2 miliónů Kč. Roční obraty společnosti za období posledních 5 let se pohybují ve výši přes jednu miliardu Kč. Mimo vzdělávací a zprostředkovatelskou činnost se ZFP věnuje rovněž provozování sítě vlastních hotelů a vzdělávacích zařízení: Hotel AKADEMIE Velké Bílovice, Naháč, Hrubá Voda u Olomouce a Seminární centrum AKADEMIE Ostrava.
Do skupiny ZFP GROUP patří dále dceřiné společnosti ZFP Investments, investiční společnost, a.s., ZFP makléř, s.r.o. a InWeb, a. s.

Kontakt: ZFP akademie, a.s., 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav
e-mail: marketing@zfpakademie.cz, tel.: 519 361 240, www.zfpa.cz

IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD Investments, správ. spol., a.s., je nejstarší slovenská správcovská společnost. Působí v zemích střední Evropy více než 20 let. Nabízí podílové fondy, spořící programy a individuální správu aktiv. Založila a úspěšně spravuje i první speciální fond nemovitostí na Slovensku - Prvý realitný fond. IAD Investments je členem investiční skupiny Pro Partners Holding, a.s.

Kontakt: IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
e-mail: info@iadinvest.com, infolinka: 800 127 000, www.iad.sk