519 361 240

Nové vedení ZFP akademie a ZFP GROUP

Vedení společnosti ZFP akademie, a.s., ustanovilo od 1. července 2016 nové orgány vedení společnosti. Předsedkyní představenstva zůstává Jarmila Poliaková, která zároveň vykonává funkci ředitelky vzdělávání. Místopředsedou představenstva a provozním ředitelem byl ustanoven Bc. Zdeněk Koplík, místopředsedou představenstva a zároveň obchodním ředitelem se stal Ing. Jiří Straka a členkou představenstva ve funkci výkonné ředitelky byla jmenována Ing. Mgr. Dita Kaňová.

Dozorčí rada ZFP akademie, a.s., bude pracovat ve složení Vladimír Poliak, Ing. Lenka Grofová, Michal Poliak a Robert Slezák.

Změny ve vedení společnosti schválilo mimořádné zasedání dozorčí rady ZFP akademie, a.s., které proběhlo 30. 6. 2016. Nové orgány budou pracovat od 1. 7. 2016.

Ke stejnému datu nastupují do svých funkcí členové řídících orgánů ZFP Group, a.s. Dozorčí rada ZFP GROUP je složena z předsedy Vladimíra Poliaka, členy jsou Ing. Lenka Grofová, Michal Poliak a Robert Slezák. Předsedkyní představenstva a ředitelkou vzdělávání je Jarmila Poliaková, místopředsedkyní představenstva a výkonnou ředitelkou se stala Ing. Mgr. Dita Kaňová. Členy představenstva se stali obchodní ředitel Ing. Jiří Straka a provozní ředitel Bc. Zdeněk Koplík.

Orgány společnosti ZFP akademie od 1. 7. 2016

Dozorčí rada

Vladimír Poliak, předseda
Ing. Lenka Grofová, členka
Michal Poliak, člen
Robert Slezák, člen

Představenstvo

Jarmila Poliaková, předsedkyně
Bc. Zdeněk Koplík, místopředseda a provozní ředitel
Ing. Jiří Straka, místopředseda a obchodní ředitel
Ing. Mgr. Dita Kaňová, členka a výkonná ředitelka

Orgány společnosti ZFP GROUP od 1. 7. 2016

Vladimír Poliak, předseda
Ing. Lenka Grofová, členka
Robert Slezák, člen
Michal Poliak, člen

Představenstvo

Jarmila Poliaková, předsedkyně
Ing. Mgr. Dita Kaňová, místopředsedkyně a výkonná ředitelka
Ing. Jiří Straka, člen
Bc. Zdeněk Koplík, člen

Břeclav, 1. července 2016

PhDr. Jana Pelcová, ředitelka marketingu a komunikace
j.pelcova@zfpakademie.cz