519 361 240

TISKOVÁ ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITELKY VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení kolegové, přátelé, ZFPáci,

dovoluji si tímto reagovat na informaci zveřejněnou na FB NUJU pro ZFP spolupracovníky ze dne 15. 2. 2017, kde je uveřejněna má fotografie s p. Urbanem a informace o jednání možnosti navázání spolupráce ZFP GROUP, a.s. a společností NUJU. Tato informace se ke mně dostala zprostředkovaně, neboť nejsem stále přes opakované žádosti členem této FB skupiny NUJU Pro ZFP spolupracovníky a ráda bych Vás osobně informovala o výsledcích těchto jednání.

Na základě uskutečněných jednání se mnou byl pan Urban požádán o představení celého projektu NUJU obchodnímu řediteli panu Očenáškovi k posouzení a zařazení k projednání na představenstvo. Představenstvo společnosti dne 13. 3. 2017 rozhodlo o tom, že ZFP GROUP v současné době nezahájí spolupráci se společností NUJU.

Dále rozhodlo o skutečnosti, že veškerý osobní rozvoj a vzdělávání spolupracovníků ZFP bude řízeno centrálně úsekem vzdělávání, které v tomto roce připravuje projekt samostatné vzdělávací společnosti.

Ráda bych Vám připomněla složení obchodní rady pro rok 2017, které bylo v lednu schváleno Představenstvem a Dozorčí radou společnosti ZFP GROUP, a.s. Tato Obchodní rada zasedá pravidelně 2x měsíčně, a to na obchodním workshopu a obchodní poradě.

HRK1 – Ing. Vladimír Kos, Jaroslav Čapka
HRK4 – Robert Slezák, Tomáš Síkora
HRK6 – Petr Sedlák, Ing. Petr Doležel
HRK11 – Pavel Heč, Ing. Roman Slavík
HRK90 – Michal Očenášek, Martin Příkazský
Jarmila a Vladimír Poliakovi
Markéta Indrová – vedoucí manažerka obchodu a zapisovatelka

Našim společným cílem je propojení a zefektivnění komunikace obchodní sítě, Dozorčí rady, Představenstva a centrály společnosti.

S úctou Vaše

Jarmila Poliaková
Předsedkyně představenstva společnosti ZFP GROUP, a.s.