ZFP GROUP
Přihlášení

Vánoční dar pro Srdce v domě

07.01.2015

ZFP akademie, a.s., věnovala příspěvkové organizaci „Srdce v domě“ v Klentnici finanční dar ve výši 85.000 Kč. Výsledek vánoční sbírky lektorů ZFP akademie (ZFPA) bude využit k vybudování relaxační místnosti pro klienty zařízení.

Vánoční dar pro Srdce v doměZákladem samotného finančního daru se stala dobrovolná sbírka lektorů na lektorském vánočním večírku konaném tradičně na sklonku roku. Výše finančního obnosu je úctyhodná a lektorům ZFP akademie patří velký dík. Adresátem výnosu se stalo zařízení „Srdce v domě“, příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje se sídlem v Klentnici, malé obci nacházející se na jižních svazích Pálavy. Toto zařízení se stará o více než stovku dospělých i mladých klientů s různými stupni mentálního postižení. Za velmi záslužnou pokládáme snahu vedení tohoto zařízení o postupnou integraci klientů do běžného života. Cílem sbírky také bylo, aby se podařilo použít celou částku na jeden středně velký projekt.

Víra v dobrý výsledek, důvěra vůči klientům a realistický pohled bez předsudků, to byl první dojem z návštěvy u ředitele zařízení, Mgr. Zbyňka Turečka, který nás 19. prosince 2014 srdečně přivítal a převzal dar ZFPA v podobě dárcovského šeku z rukou předsedy představenstva Ing. Vladimíra Kose a ředitelky marketingu a komunikace PhDr. Jany Pelcové. „Pro společnost ZFP akademie je téma pomoci samozřejmou součástí firemních aktivit. Souvisí to s hlavním posláním společnosti, kterým je vzdělávání občanů v oblasti financí. Učíme je, aby si pomohli sami a naučili se pracovat s penězi tak, aby byli schopni finančně zajistit svou budoucnost. Tam, kde to bohužel nejde a osud není právě příznivý, se ZFPA snaží již léta pomáhat,“ uvedl Vladimír Kos.

Za darované peníze bude v podkroví domu vybudována relaxační a odpočinková místnost. „Klientům našeho zařízení se snažíme vytvářet co nejlepší prostředí pro jejich dlouhodobý pobyt. Naši klienti si svůj osud nevybrali. Jde nám o to, aby svůj život prožili plnohodnotně a důstojně se svými právy. To, že chápou a dělají věci jinak, neznamená, že je dělají špatně. Zlepšování komfortu ubytování a služeb budeme teď moci, díky finančnímu daru ZFPA, dotáhnout to konce. Relaxační a odpočinková místnost je pro naše klienty velmi důležitá, protože mnozí z nich jsou velmi citliví lidé, pro které jsou mnohdy zdánlivě jednoduché situace velkou zátěží, se kterou se musejí vyrovnat. A právě k tomu poslouží relaxační místnost. Pomůže eliminovat či zmírňovat různé případy napětí a stresu u klientů, kteří potřebují být sami, v klidu, případně se svým terapeutem. Ještě jednou velmi děkujeme“, uvedl Zbyněk Tureček.


Ing. Pavel Pavlík
manažer oddělení marketingu a komunikace, ZFP akademie, a.s.
e-mail: marketing@zfpakademie.cz