ZFP GROUP
Přihlášení

ZFP akademie – hlavní partner HK ČR

10.01.2014

Společnost ZFP akademie, a.s., a Hospodářská komora České republiky uzavřely pro rok 2014 smlouvu o partnerství v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání. Cílem tohoto partnerství je poskytnout členům Hospodářské komory praktické informace týkající se efektivního využití legislativy ve prospěch zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Společnost ZFP akademie, a.s., disponuje léty prověřeným know-how v oblasti vzdělávání, prostřednictvím kterého oslovuje tisíce nových klientů ročně. Mezi tyto nové klienty patří také stovky zaměstnavatelských subjektů. V rámci vzdělávání, které směřuje ke zvýšení finanční gramotnosti obyvatel, je ZFP akademie jedničkou na celorepublikovém trhu.

Zatímco fyzické osoby zve společnost ZFP akademie, a.s., na vzdělávací semináře, díky partnerství s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR) obdrží cenné informace zaměstnavatelé přímo na školeních pořádaných hospodářskou komorou v rámci regionálních pracovišť HK ČR.

Prostřednictvím speciálně vytvořených přednášek se zaměstnavatelé dozvědí, jak efektivně využít zákonů ve svůj prospěch, jak poskytnout svým zaměstnancům výhody a současně čerpat profit, jak rozumně si mohou zajistit svůj majetek, jak efektivně vynakládat vlastní prostředky a optimalizovat firemní náklady nebo jak pracovat s administrativou, aby se pro ně nestala přílišnou zátěží.

Jana Pelcová, ředitelka marketingu a komunikace ZFPA

j.pelcova@zfpakademie.cz