ZFP GROUP
Přihlášení

ZFP akademie má vzdělávání na evropské úrovni

12.09.2014

Prvních 23 lektorů společnosti ZFP akademie, a.s. (dále ZFPA) získalo mezinárodně uznávaný certifikát IES. K certifikaci lektorů přistoupila ZFPA poté, co v roce 2012 získala a v roce 2014 obhájila mezinárodní certifikát IES jako vzdělávací instituce. Certifikací lektorů tedy ZFPA znovu potvrdila vysokou úroveň svého unikátního systému vzdělávání pro širokou veřejnost.

 

Zároveň s certifikací celé společnosti je možné podrobit systému mezinárodní certifikace i samotné lektory. Lektoři, kteří požádali o vystavení mezinárodního certifikátu, který srozumitelně deklaruje vzdělání a vývoj výukové praxe certifikovaného lektora, prokázali svou odbornou úroveň a stupeň svých lektorských dovedností. V současnosti je držiteli tohoto certifikátu 23 lektorů ZFPA, kteří splnili náročná kritéria hodnocení. Tito lektoři museli prokázat svoji odbornost, zkušenosti a dlouhodobou lektorskou činnost. Certifikace lektorů přispívá k jejich prestiži, ale i prestiži celé ZFPA, které se přípravě vlastních lektorů věnuje systematicky již 20 let. 

Certifikát, který ZFPA získala, potvrzuje spolehlivost, důvěryhodnost a minimální rizikovost spolupráce s naší společností. Mezinárodně uznávaný certifikát jasně a zřetelně deklaruje, co a kde student absolvoval a v jakém rozsahu a na jaké úrovni bylo lektorské zajištění konkrétního vzdělávacího programu. Ratingové hodnocení B označuje naši společnost za spolehlivou instituci dosahující trvale dobrých výsledků.

ZFP akademie, a.s., se dlouhodobě řadí mezi elitní společnosti ve vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Kvalitu vzdělávání na evropské úrovni nejlépe deklaruje mezinárodní certifikace vzdělávacích institucí, do níž je společnost zapojena. Jako potvrzení špičkové úrovně svého vzdělávacího systému získala mezinárodní certifikát IES. 

Kontakt:
PhDr. Jana Pelcová, ředitelka marketingu a komunikace, ZFP akademie, a.s.
e-mail: marketing@zfpakademie.cz


Mezinárodní nezisková organizace International Education Society (IES) se sídlem v Londýně se specializuje na certifikaci vzdělávacích subjektů v rámci mezinárodního projektu Certificate. Pravidelně hodnotí vzdělávací subjekty v mnoha zemích a na základě certifikačního procesu jim uděluje hodnocení podle jednotných kritérií. Hodnoceno je mnoho oblastí od koncepce a lektorského obsazení až po mezinárodní spolupráci a metody řízení. Přísná kritéria hodnocení zaručují exkluzivitu společností, které mohou ocenění získat a potvrdit tak svou silnou pozici na trhu. IES byla založena v roce 1997 jako navazující organizace programu Evropské unie a postupně se stala největší organizací specializující se na certifikaci vzdělávacích institucí.

 

 

Certifik t IES obr
Certifik t lektora IES   obr
Certifikát lektora [PDF; 0,11 MB] Certifikát ZFPA [PDF; 0,1 MB]