ZFP GROUP
Přihlášení

ZFP akademie posílila svůj manažerský tým

16.11.2013

Novou ředitelkou marketingu a komunikace ve společnosti ZFP akademie se stala PhDr. Jana Pelcová.  Jana Pelcová pracovala v první polovině devadesátých let jako novinářka se specializací na parlamentní a vládní agendu. Od roku 1996 byla vedoucí kabinetu ministra bez portfeje, později byla zaměstnána v tiskovém odboru předsedy vlády a pracovala také jako mediální poradkyně několika ministrů. Od roku 2001 byla mediální expertkou Evropsko-českého fóra, spojené instituce obchodních a průmyslových komor členských zemí EU. Je absolventkou FF UK Praha a London School of PR. Externě vyučovala předměty “Základy mediální komunikace” a “Public relations” na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a je spoluautorkou publikací “Evropská unie – šance pro připravené” (2003) a “Rovné příležitosti mužů a žen (2004). Od podzimu 2009 byla tiskovou mluvčí Ústavního soudu a od února letošního roku se tedy vrací do soukromé sféry.