ZFP GROUP
Přihlášení

Filozofie, naše hodnoty

„Vaše vzdělání – váš kapitál“

Slogan, který jednoznačně podtrhuje filozofii společnosti – být finančně vzdělaný znamená mít kapitál. Kapitál v přeneseném i doslovném významu představuje finančně zajištěnou budoucnost pro jedince i jeho blízké. Použitím termínu „vzdělání“ a především jeho naplňováním díky každodenní realizaci v praxi, se velmi jasně definujeme a zároveň odlišujeme od přímých i nepřímých konkurentů ve finančním sektoru.

Hodnoty – čemu věříme:

Úspěch. Pro nás je na prvním místě ten Váš.
Know-how. Jsme hrdí na to, co umíme a děláme.
Vzdělávání. Znalosti jsou to nejcennější, co máme.
Fair play. Za všech okolností ctíme etické zásady.
Inovace. Podpoříme každý nápad, jak získat náskok.
Otevřenost. S radostí se s Vámi podělíme o naše hodnoty.

Vize – kam směřujeme:

„Díky týmu špičkových lidí a unikátnímu systému finančního vzdělávání budujeme dlouhodobě stabilní a silnou společnost, která má co nabídnout každé rodině.“