519 361 240

Registrace, akreditace, reference, profes. sdružení

Akreditace Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky udělilo dne 26. 3. 2015 společnosti ZFP akademie, a.s., akreditaci k provádění rekvalifikace pro následující činnost: Finanční poradce (č.j.: MŠMT – 41988/2014 – 1/1068). Zároveň ji pověřilo vydávat pro výše uvedené pracovní činnosti osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Platnost Akreditace je stanovena do 26. 3. 2018.

Akreditace ČNB

Na základě rozhodnutí České národní banky (č.j. 2013/12302/570 sp. Zn. Sp/2013/328/571) ze dne 6. 11. 2013 byla společnosti ZFP akademie, a.s. udělena akreditace pro vykonávání zkoušek odborné způsobilosti k rozšířené registraci vázaných zástupců pro sjednávání důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření.
Registrace pojišťovacího zprostředkovatele v České republice

Společnost ZFP akademie, a.s. je registrována v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů u České národní banky ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. V postavení „Pojišťovací agent“. Registrace číslo 010571PA ze dne 28. 4. 2005.

Registrace investičního zprostředkovatele v České republice

Společnost ZFP akademie, a.s. je v souladu ze zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, registrována jako investiční zprostředkovatel pod č.j.: 43/R/806/2004/1 ze dne 23. 7. 2004.

Certifikát IES

Naše společnost je certifikovaným subjektem s ratingovým hodnocením B.

ies

Certifik t IES page 001Zařadili jsme se tak, v mezinárodním měřítku, mezi „Spolehlivé instituce dosahující trvale dobrých výsledků“.

Certifik-t-IES-page-001

Cílem projektu Certificate je sjednotit kritéria při popisování jednotlivých vzdělávacích subjektů a jejich vzdělávacích aktivit. IES certifikuje vzdělávací instituci a její vzdělávací programy. Jednotným výstupem certifikace jsou mezinárodně srovnatelné certifikáty, které jasně a zřetelně deklarují, co a kde student absolvoval, v jakém rozsahu a na jaké úrovni bylo lektorské zajištění konkrétního vzdělávacího programu. IES prostřednictvím mezinárodních certifikátů popisuje aktuální úroveň vzdělávacího subjektu a jeho produktů.

Certifikát IES [PDF]

ZFP akademie je členem AFIZ ČR

ZFP akademie, a.s., patří mezi zakládající členy Asociace finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (AFIZ). Hlavním cílem AFIZ je spolupráce se státní správou coby regulátorem trhu a spolupráce na tvorbě legislativních předpisů a norem, dotýkajících se finančního zprostředkovatelského trhu a pomoc při vytváření a rozvoji standardního prostředí finančního trhu v české republice.

Etický kodex

Etický kodex ZFP akademie pro zprostředkovatele finančních a pojistných programů

Vychází z etických kodexů ČAP (České asociace pojišťoven) a AFIZ ČR (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky).

Etický kodex ke stažení [PDF]