519 361 240

Zákonná školení

Společnost ZFP akademie, a.s. byla zařazena Ministerstvem financí české republiky do seznamu akreditovaných institucí oprávněných poskytovat vzdělávací programy k vykonání zákonných zkoušek, a tím získání odborné způsobilosti v těchto oblastech:
  • Základní stupeň odborné způsobilosti dle Zákona č. 38/2004 Sb. pro podřízené pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory
    Přihláška [PDF]
  • Doškolovací kurz pojišťovacích zprostředkovatelů dle §18 odst. 9 zákona č. 38/2004 Sb.
    Přihláška [PDF]
  • Odborná příprava vázaný zástupce investičního zprostředkovatele
  • Zkouška odborných znalostí a dovedností dle Zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Zkouška odborných znalostí a dovedností dle Zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Zkouška probíhá v sobotních termínech.

Nahlašování probíhá standardně prostřednictvím informačního systému ZFPA. Po nahlášení bude přihlášenému zaslán na e-mail, evidovaný v informačním systému ZFPA, přístupový kód do e-learningu. V e-learningu si uchazeč může procházet studijní texty a vyzkoušet vzorový test.

Minimální počet uchazečů pro možnost absolvování zkoušky je 10 osob. Nahlašování je ukončeno 10 dní před konáním zkoušky.

Cena zákonné akreditované zkoušky je 1 100 Kč, kterou zaplatí účastník na místě, v den konání zkoušky. Opravná zkouška v den konání zkoušky není umožněna. Odhlášení od zkoušky lze nejdéle 3 dny před akreditovanou zkouškou – při nedodržení limitu je stanoven storno poplatek ve výši 550 Kč/osobu. Při neúčasti je omluvou doložení kopie potvrzení o pracovní neschopnosti.

Termíny v roce 2017

1. 4. 2017 – HA Naháč

10. 6. 2017 – HA Naháč

2. 9. 2017 – HA Naháč

23. 9. 2017 – HA Naháč

 

Využijte nových termínů v Brně.

13. 10. 2017

7. 11. 2017

5. 12. 2017

 

Dokumenty – Zkouškový řád pro zkoušku dle Zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření