519 361 240

Zákonná školení

Společnost ZFP akademie, a.s. byla zařazena Ministerstvem financí české republiky do seznamu akreditovaných institucí oprávněných poskytovat vzdělávací programy k vykonání zákonných zkoušek, a tím získání odborné způsobilosti v těchto oblastech:
  • Základní stupeň odborné způsobilosti dle Zákona č. 38/2004 Sb. pro podřízené pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory
    Přihláška [PDF]
  • Doškolovací kurz pojišťovacích zprostředkovatelů dle §18 odst. 9 zákona č. 38/2004 Sb.
    Přihláška [PDF]
  • Odborná příprava vázaný zástupce investičního zprostředkovatele
  • Zkouška odborných znalostí a dovedností dle Zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření