519 361 240

Zkouškový řád ZFPA – zkouška odborných znalostí a dovedností

Zkouškový řád ZFPA - zkouška odborných znalostí a dovedností