ODDĚLENÍ MAKLÉŘSKÝCH
OBCHODŮ

Pojištění je
nejlepší prevence...

Jsme specialisty na zprostředkování pojištění průmyslových a podnikatelských rizik.

Zastupujeme korporátní klienty, kterým pomáháme najít optimální pojištění, nabízíme servis tohoto pojištění a řešíme pojistné události.

dokumenty
 

O SPOLEČNOSTI

Společnost ZFP Makléř, s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 2004. Nabízí makléřské služby korporátním klientům a specializuje se zejména na zprostředkování pojištění v oblasti podnikatelských a průmyslových neživotních rizik. V roce 2021 prošla společnost ZFP Makléř s.r.o. modifikací a integrovala se do společnosti ZFP akademie, a.s. jako Oddělení makléřských obchodů, zkráceně OMO.

I v tomto postavení OMO spolupracuje se všemi významnými pojistiteli na českém pojistném trhu.

Oddělení makléřských obchodů ZFP akademie, a.s. svojí činností navazuje na zprostředkovatelskou společnost ZFP s.r.o. založenou v roce 1995, která působí v oblasti makléřské pojišťovací činnosti od roku 2004. V roce 2008 se společnost ZFP Makléř, s.r.o. transformovala do současné podoby.

ZFP Makléř, s.r.o. zastupuje korporátní klienty (především firmy, města, veřejné instituce) vůči pojišťovně v neživotním pojištění. Pomáhá Vám najít optimální pojištění, stará se o jeho udržování a řeší za Vás pojistné události. Cílem ZFP Makléř, s.r.o. je Vaše maximální spokojenost.

CO ZNAMENÁ ČINNOST POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE?


Makléř zastupuje klienta a jeho jménem provádí výběrové řízení na neživotní pojištění. Svoji práci začíná analýzou a zhodnocením současného stavu pojištění a posouzením všech působících rizik. Jeho další činnost spočívá v tom, že na základě provedené analýzy a požadavků klienta sestaví tzv. poptávku, s níž osloví více pojistitelů (zpravidla 4 až 7 nebo dle přání klienta) a požaduje od nich nabídky na pojištění. K tomuto účelu musí být od klienta zplnomocněn.

Po obdržení nabídek od pojišťoven provede analýzu nabídek, jejímž výsledkem je souhrnná tabulka, která porovnává ceny a limity pojistného krytí nabízeného od jednotlivých pojišťoven. Tuto analýzu nabídek od pojistitelů s krátkým zhodnocením poté předloží klientovi a dle své zkušenosti doporučí optimální variantu pojištění. Pokud klient projeví zájem, zajistí makléř zprostředkování smlouvy u pojišťovny, kterou si klient zvolil. Následně poskytuje klientovi součinnost při všech dalších úkonech týkajících se správy pojištění jako je např. dopojišťování, úpravy dle změn ve firmě či výpomoc při likvidaci pojistných událostí.

Makléř si neúčtuje za svoje služby u klienta žádný poplatek, je provizně ohodnocován ze strany pojišťoven.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu

Formulář uplatnění práv subjektů údajů si můžete stáhnout zde

OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V případě podezření na whistleblowing (porušení právních předpisů) prosím zašlete e-mail na adresu whistleblowing@zfpmakler.cz.

 

PRODUKTY
A SLUŽBY


Naším posláním je poskytovat kompletní a kvalitní servis od analýzy stávajícího pojištění až po řešení škod.

Díky dlouholetým zkušenostem našeho týmu v oblasti pojišťovnictví a likvidace pojistných událostí poskytujeme nadstandardní služby zejména při řešení problematických pojistných událostí.

produkty a služby

Společnost ZFP Makléř, s.r.o. zastupuje klienty vůči pojišťovnám, optimalizuje jejich pojistné programy, vyjednává nastavení pojistných smluv a v neposlední řadě i cenu pojištění. Zabezpečuje také svým klientům služby v oblasti neživotního pojištění. Od počátku své činnosti se orientuje převážně na neživotní pojištění velkého rozsahu pro korporátní klientelu.

Jako pojišťovací makléř jsme registrováni u České národní banky pod číslem 077665PM, jako pojišťovací agent pod číslem 077664PA. Záruku pro naše klienty představuje zákonné pojištění odpovědnosti, které máme sjednáno u České pojišťovny, a.s.

Níže uvádíme nejčastější druhy a typy pojištění, které pro klienty poptáváme u pojišťoven. Další speciální druhy pojištění může ZFP Makléř, s.r.o. zajistit na žádost klienta v případě, že je některý z pojistitelů na českém trhu nabízí. Pro konkrétní nabídku nás prosím kontaktujte

ozubená kola

Průmysl a výroba

 • majetkové pojištění podniků - živelní, odcizení, vandalismus, strojní a elektonická rizika
 • pojištění provozní odpovědnosti - obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek, věci užívané a převzaté, regresy zdravotních pojišťoven, čistá finanční škoda
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění přerušení provozu - živelní i strojní
 • strojní pojištění
 • stavebně-montážní pojištění
 • pojištění přepravy
 • pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli - individuální i skupinové
 • pojištění zaměstnanců na cesty do zahraničí
 • pojištění stažení výrobku z trhu
 • pojištění pohledávek a pojištění finančních záruk
 • pojištění odpovědnosti (povinné) za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie
 • pojištění ekologických rizik
 • pojištění zpronevěry
palec nahoru

Obchod a služby

 • majetkové pojištění - živelní, odcizení, vandalismus, strojní a elektonická rizika
 • pojištění provozní odpovědnosti - obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek, věci užívané a převzaté, regresy zdravotních pojišťoven, čistá finanční škoda,...
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění pohledávek
 • pojištění autodopravců
 • pojištění zdravotnických zařízení
 • pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení
 • pojištění hotelů, penzionů a restaurací - majetek i odpovědnost
 • pojištění zásilek
 • pojištění odpovědnosti zasilatele
 • cestovní pojištění pro zaměstnance
 • pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli
dokument

Veřejná správa

 • pojištění územně správních celků
 • pojištění obcí a měst
 • pojištění škol a univerzit
 • pojištění církevního majetku
 • pojištění bytových domů, bytových družstev a společenství bytových jednotek
 • majetkové pojištění - živelní, odcizení, vandalismus, strojní a elektronická rizika
 • pojištění provozní odpovědnosti - obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek, za věci užívané a převzaté, regrese zdravotních pojišťoven, čistá finanční škoda
 • pojištění statutárních zástupců, managementu a zastupitelů
 • odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli - individuální i hromadné pojistné smlouvy
 • spolupráce při veřejných zakázkách

Veřejné zakázky

ZFP Makléř, s.r.o. nabízí svým klientům pomoc i v oblasti veřejných zákázek - jejich komplexní zajištění a vlastní realizaci ve smyslu ustanovení Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zabezpečujeme našim klientům činnosti jako např. zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení, dále součinnost při řízení vlastního výběrového řízení a při jeho vyhodnocení. Tyto činnosti zajišťujeme pro své klienty na základě plné moci a smlouvy uzavřené se zadavatelem výběrového řízení.

auto

Auta a přeprava

 • povinné ručení a havarijní pojištění motorových vozidel - individuální i flotilové
 • pojištění odpovědnosti autodopravců - v rámci ČR i dle CMR (mezinárodní doprava)
 • pojištění přepravy - prováděné vlastními vozidly
 • pojištění zásilek - pojištění na hodnotu zásilky a vlastního nákladu
 • pojištění odpovědnosti zasilatele - vlastních i cizích
 • pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • pojištění majetkové - areálů autodopravců (živelní, odcizení, vandalismus, strojní a elektronická rizika)
 • pojištění finanční způsobilosti autodopravců
 • pojištění kabotáže
 • pojištění provozní odpovědnosti
 • pojištění leteckých rizik
louka

Chov a zemědělství

 • pojištění farem a zemědělských podniků - majetkové pojištění (živelní, odcizení, vandalismus, strojní a elektronická rizika); pojištění provozní odpovědnosti
 • pojištění hospodářských zvířat - dobytek i drůbež na rizika nákazy, onemocnění, otravu a živelní rizika; výpadek el. proudu u drůbeže
 • pojištění plodin, vinic, ovocných sromů - na rizika vichřice, krupobití, vymrznutí
 • pojištění koní - krytí rizik pro majitele koní na rizika nákazy, úrazu, odcizení, odpovědnost při veterinárních zákrocích; pojištění odpovědnosti majitelů a provozovatelů koní; pojištění pro pořádání akcí, výstav, soutěží
 • pojištění motorových a zemědělských strojů
 • pojištění lesních porostů - na požár a vichřici

Zemědělské pojištění je velmi specifickým druhem pojištění, kterému se na českém pojistném trhu věnuje pouze několik pojistitelů. V této oblasti spolupracujeme zejména s Českou pojišťovnou, s pojišťovnami ČSOB, Generali a Agra pojišťovnou. Mezi nabídkami těchto pojistitelů hledáme svým klientům vhodného partnera pro krytí jejich rizik.

postavy

Osoby a odpovědnost

 • pojištění provozní odpovědnosti - obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek, za věci užívané a převzaté, regresy zdravotních pojišťoven, čistá finanční škoda
 • hromadná odpovědnost zaměstnanců vůči zaměstnavateli
 • pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli - individuální i hromadné
 • pojištění odpovědnosti manažerů a výkonných pracovníků D&O
 • pojištění profesní odpovědnosti (ze zákona)
 • pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
 • pojištění občanské odpovědnosti z držby nemovitostí
 • pojištění nemovitého a movitého majetku občanů
 • pojištění skupinového úrazového pojištění
 • pojištění statutárních zástupců společnosti
 • pojištění odpovědnosti zastupitelů
 • odpovědnost za ztažení výrobku z trhu
 • odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností / výrobkem
 • odpovědnost IT
 • pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí
komiksová bublina

Ostatní a atypická pojištění

 • pojištění letadel a lodí
 • pojištění pořádání akcí - koncerty, závody apod.
 • cestovní pojištění
 • odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie (povinné)
 • odpovědnost za stažení výrobku z trhu
 • odpovědnost IT
 • pojištění výstav a exponátů
 • pojištění pracovních agentur
 • pojištění cestovních kanceláří (povinné)
 • pojištění FVE, větrných elektráren, malých vodních elektráren apod.
podané ruce

Naši obchodní partneři

 

KONTAKTY

Kde nás najdete?


Kanceláře dostupné pro veřejnost jsou v centru Brna na adrese Cejl 62. Velmi pěkné zázemí máme také v rámci SC Ostrava.

kontakty

Po celé republice firma využívá spolupráce s obchodníky firmy ZFP akademie, a.s., pod kterou spadá 11 Hlavních regionálních kanceláří a 32 Strukturních regionálních kanceláří. Bližší seznam a informace na www.zfpa.cz

Kancelář Brno

Cejl 37/62

602 00 Brno

+420 773 445 733

zfpa-omo@zfpakademie.cz

NAVIGOVAT

Kancelář Ostrava

Hrušovská 2654/16

702 00 Ostrava

+420 776 870 604

zfpa-omo@zfpakademie.cz

NAVIGOVAT

Sídlo společnosti

17. listopadu 3112/12

690 02 Břeclav

+420 773 445 733

zfpa-omo@zfpakademie.cz

NAVIGOVAT

Fakturační údaje


ZFP akademie, a.s.

se sídlem 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, IČ: 26304805,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3828

TÝM OMO

Back-office Brno


Ivana Jančálková

Vedoucí manažer oddělení makléřských obchodů

+420 602 279 970

i.jancalkova@zfpakademie.cz

Ivana Kochová

Vedoucí backoffice

+420 773 445 733

i.kochova@zfpakademie.cz

Jitka Vachová

Specialistka pro likvidaci pojistných událostí

+420 737 278 802

j.vachova@zfpakademie.czDana Milada Sadovská

Specialistka ZFP Makléř

+420 606 645 245

d.sadovska@zfpakademie.cz

Makléři Brno


Petr Dostál

Obchodní zástupce, specialista na neživotní pojištění

+420 608 076 543

petr.dostal@zfpa.cz

Tomáš Krejčí

Obchodní zástupce, specialista na neživotní pojištění

+420 776 647 224

tomas.krejci@zfpa.cz

Back-office a makléř Ostrava


Petra Kšonžková

Specialistka pro řízení makléřských obchodů a servisní činnost, upisovatel

+420 776 870 604

p.ksonzkova@zfpakademie.cz

Josef Welszar

Obchodní zástupce, specialista na neživotní pojištění

+420 604 220 976

josef.welszar@zfpa.cz

Makléř Uherský Brod


Izabela Malušková

Obchodní zástupce

+420 608 261 380

izabela.maluskova@zfpa.cz

Back-office Brno


Ivana Jančálková

Vedoucí manažer oddělení makléřských obchodů

+420 602 279 970

i.jancalkova@zfpakademie.cz

Ivana Kochová

Vedoucí backoffice

+420 773 445 733

i.kochova@zfpakademie.cz

Jitka Vachová

Specialistka pro likvidaci pojistných událostí

+420 737 278 802

j.vachova@zfpakademie.cz

Dana Milada Sadovská

Specialistka ZFP Makléř

+420 606 645 245

d.sadovska@zfpakademie.cz

Makléři Brno


Petr Dostál

Obchodní zástupce, specialista na neživotní pojištění

+420 608 076 543

petr.dostal@zfpa.cz

Tomáš Krejčí

Obchodní zástupce, specialista na neživotní pojištění

+420 776 647 224

tomas.krejci@zfpa.cz

Back-office a makléř Ostrava


Petra Kšonžková

Specialistka pro řízení makléřských obchodů a servisní činnost, upisovatel

+420 776 870 604

p.ksonzkova@zfpakademie.cz

Josef Welszar

Obchodní zástupce, specialista na neživotní pojištění

+420 604 220 976

josef.welszar@zfpa.cz

Makléř Uherský Brod


Izabela Malušková

Obchodní zástupce

+420 608 261 380

izabela.maluskova@zfpa.cz