OMO

ODDĚLENÍ MAKLÉŘSKÝCH
OBCHODŮ

Pojištění je
nejlepší prevence...

Pomáháme korporátním klientům v hledání optimálních řešení, servisu pojištění a řešeních pojistných událostí.

dokumenty
 

O NÁS

 • Zaměřujeme se na makléřské služby pro korporátní klienty - především firmy, města, veřejné instituce a naší specializací je zejména zprostředkování pojištění v oblasti podnikatelských a průmyslových neživotních rizik. Pomáháme v hledání optimálních pojištění, staráme se o jejich udržování a pomáháme klientům s řešením pojistných událostí.

 • Svou činnost jsme zahájili již v roce 2004, a to pod hlavičkou ZFP Makléř, s.r.o. V roce 2021 jsme prošli modifikací a integrovali jsme se do společnosti ZFP akademie, a.s. Nyní tedy fungujeme jako Oddělení makléřských obchodů, zkráceně OMO. I v tomto postavení nadále spolupracujeme se všemi významnými pojistiteli na českém pojistném trhu.

Naším cílem je Vaše maximální spokojenost.

JAK TO FUNGUJE?


1

Analýza

vertical line

Makléř zastupuje klienta a jeho jménem provádí výběrová řízení na neživotní pojištění. Svoji práci začíná analýzou a zhodnocením současného stavu pojištění a posouzením všech působících rizik.

2

Sestavení poptávky

vertical line

Jeho další činnost spočívá v tom, že na základě provedené analýzy a požadavků klienta sestaví tzv. poptávku, s níž osloví více pojistitelů a požaduje od nich nabídky na pojištění. K tomuto účelu musí být od klienta zplnomocněn.

3

Vyhodnocení nabídek

vertical line

Po obdržení nabídek od pojišťoven provede analýzu nabídek, jejímž výsledkem je souhrnná tabulka, která porovnává ceny a limity pojistného krytí nabízeného jednotlivými pojišťovnami. Tuto analýzu nabídek od pojistitelů s krátkým zhodnocením poté předloží klientovi a dle své zkušenosti doporučí optimální variantu pojištění.

4

Zprostředkování pojištění

Pokud klient projeví zájem, zajistí makléř zprostředkování smlouvy u klientem zvolené pojišťovny. Následně poskytuje klientovi součinnost při všech dalších úkonech týkajících se správy pojištění jako je např. dopojišťování, úpravy dle změn ve firmě či výpomoc při likvidaci pojistných událostí.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podrobné informace naleznete v dokumentech ZDE

OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V případě podezření na whistleblowing (porušení právních předpisů) prosím zašlete e-mail na adresu whistleblowing@zfpmakler.cz.

 

PRODUKTY
A SLUŽBY


Naším posláním je poskytovat kompletní a kvalitní servis od analýzy stávajícího pojištění až po řešení škod.

Díky dlouholetým zkušenostem našeho týmu v oblasti pojišťovnictví a likvidace pojistných událostí poskytujeme nadstandardní služby zejména při řešení problematických pojistných událostí.

produkty a služby
 • Oddělení makléřských obchodů zastupuje klienty vůči pojišťovnám, optimalizuje jejich pojistné programy, vyjednává nastavení pojistných smluv a v neposlední řadě i cenu pojištění. Zabezpečuje také svým klientům služby v oblasti neživotního pojištění. Od počátku své činnosti se orientuje převážně na neživotní pojištění velkého rozsahu pro korporátní klientelu.

 • ZFP akademie, a.s. je registrovaná jako samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Záruku pro naše klienty představuje zákonné pojištění odpovědnosti, které máme sjednáno u Generali České pojišťovny, a.s.

 • Níže uvádíme nejčastější druhy a typy pojištění, které pro klienty poptáváme u pojišťoven. Další speciální druhy pojištění může Oddělení makléřských obchodů zajistit na žádost klienta v případě, že je některý z pojistitelů na českém trhu nabízí.


 • Pro konkrétní nabídku nás prosím

ozubená kola

Průmysl a výroba

 • majetkové pojištění podniků - živelní, odcizení, vandalismus, strojní a elektonická rizika
 • pojištění provozní odpovědnosti - obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek, věci užívané a převzaté, regresy zdravotních pojišťoven, čistá finanční škoda
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění přerušení provozu - živelní i strojní
 • strojní pojištění
 • stavebně-montážní pojištění
 • pojištění přepravy
 • pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli - individuální i skupinové
 • pojištění zaměstnanců na cesty do zahraničí
 • pojištění stažení výrobku z trhu
 • pojištění pohledávek a pojištění finančních záruk
 • pojištění odpovědnosti (povinné) za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie
 • pojištění ekologických rizik
 • pojištění zpronevěry
palec nahoru

Obchod a služby

 • majetkové pojištění - živelní, odcizení, vandalismus, strojní a elektonická rizika
 • pojištění provozní odpovědnosti - obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek, věci užívané a převzaté, regresy zdravotních pojišťoven, čistá finanční škoda,...
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění pohledávek
 • pojištění autodopravců
 • pojištění zdravotnických zařízení
 • pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení
 • pojištění hotelů, penzionů a restaurací - majetek i odpovědnost
 • pojištění zásilek
 • pojištění odpovědnosti zasilatele
 • cestovní pojištění pro zaměstnance
 • pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli
dokument

Veřejná správa

 • pojištění územně správních celků
 • pojištění obcí a měst
 • pojištění škol a univerzit
 • pojištění církevního majetku
 • pojištění bytových domů, bytových družstev a společenství bytových jednotek
 • majetkové pojištění - živelní, odcizení, vandalismus, strojní a elektronická rizika
 • pojištění provozní odpovědnosti - obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek, za věci užívané a převzaté, regrese zdravotních pojišťoven, čistá finanční škoda
 • pojištění statutárních zástupců, managementu a zastupitelů
 • odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli - individuální i hromadné pojistné smlouvy
 • spolupráce při veřejných zakázkách
auto

Auta a přeprava

 • povinné ručení a havarijní pojištění motorových vozidel - individuální i flotilové
 • pojištění odpovědnosti autodopravců - v rámci ČR i dle CMR (mezinárodní doprava)
 • pojištění přepravy - prováděné vlastními vozidly
 • pojištění zásilek - pojištění na hodnotu zásilky a vlastního nákladu
 • pojištění odpovědnosti zasilatele - vlastních i cizích
 • pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • pojištění majetkové - areálů autodopravců (živelní, odcizení, vandalismus, strojní a elektronická rizika)
 • pojištění finanční způsobilosti autodopravců
 • pojištění kabotáže
 • pojištění provozní odpovědnosti
 • pojištění leteckých rizik
louka

Chov a zemědělství

 • pojištění farem a zemědělských podniků - majetkové pojištění (živelní, odcizení, vandalismus, strojní a elektronická rizika); pojištění provozní odpovědnosti
 • pojištění hospodářských zvířat - dobytek i drůbež na rizika nákazy, onemocnění, otravu a živelní rizika; výpadek el. proudu u drůbeže
 • pojištění plodin, vinic, ovocných sromů - na rizika vichřice, krupobití, vymrznutí
 • pojištění koní - krytí rizik pro majitele koní na rizika nákazy, úrazu, odcizení, odpovědnost při veterinárních zákrocích; pojištění odpovědnosti majitelů a provozovatelů koní; pojištění pro pořádání akcí, výstav, soutěží
 • pojištění motorových a zemědělských strojů
 • pojištění lesních porostů - na požár a vichřici

Zemědělské pojištění je velmi specifickým druhem pojištění, kterému se na českém pojistném trhu věnuje pouze několik pojistitelů. V této oblasti spolupracujeme zejména s Českou pojišťovnou, s pojišťovnami ČSOB, Generali a Agra pojišťovnou. Mezi nabídkami těchto pojistitelů hledáme svým klientům vhodného partnera pro krytí jejich rizik.

postavy

Osoby a odpovědnost

 • pojištění provozní odpovědnosti - obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek, za věci užívané a převzaté, regresy zdravotních pojišťoven, čistá finanční škoda
 • hromadná odpovědnost zaměstnanců vůči zaměstnavateli
 • pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli - individuální i hromadné
 • pojištění odpovědnosti manažerů a výkonných pracovníků D&O
 • pojištění profesní odpovědnosti (ze zákona)
 • pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
 • pojištění občanské odpovědnosti z držby nemovitostí
 • pojištění nemovitého a movitého majetku občanů
 • pojištění skupinového úrazového pojištění
 • pojištění statutárních zástupců společnosti
 • pojištění odpovědnosti zastupitelů
 • odpovědnost za ztažení výrobku z trhu
 • odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností / výrobkem
 • odpovědnost IT
 • pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí
komiksová bublina

Ostatní a atypická pojištění

 • pojištění letadel a lodí
 • pojištění pořádání akcí - koncerty, závody apod.
 • cestovní pojištění
 • odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie (povinné)
 • odpovědnost za stažení výrobku z trhu
 • odpovědnost IT
 • pojištění výstav a exponátů
 • pojištění pracovních agentur
 • pojištění cestovních kanceláří (povinné)
 • pojištění FVE, větrných elektráren, malých vodních elektráren apod.
podané ruce

Naši obchodní partneři

logo Allianz pojišťovna
logo ČSOB pojišťovna
logo ČPP pojišťovna
logo Generali pojišťovna
logo Direct pojišťovna
logo Kooperativa pojišťovna
logo Slavia pojišťovna
logo Uniqa pojišťovna
 

KONTAKTY

Kde nás najdete?


Sídlo společnosti

náměstí T. G. Masaryka 3048/10a

690 02 Břeclav

+420 773 445 733

zfpa-omo@zfpakademie.cz

NAVIGOVAT
kontakty

Fakturační údaje


ZFP akademie, a.s.

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, IČ: 26304805,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3828

TÝM OMO

Back-office Brno


Ivana Kochová

Vedoucí backoffice

+420 773 445 733

i.kochova@zfpakademie.cz

Jitka Vachová

Specialistka pro likvidaci pojistných událostí

+420 737 278 802

j.vachova@zfpakademie.cz

Dana Milada Sadovská

Specialistka Oddělení makléřských obchodů

+420 606 645 245

d.sadovska@zfpakademie.cz


Lucie Bláhová

Specialistka pro likvidaci pojistných událostí - junior

+420 722 989 893

l.blahova@zfpakademie.cz


Makléři Brno


Petr Dostál

Spolupracovník ZFPA, specialista na neživotní pojištění

+420 608 076 543

petr.dostal@zfpa.cz

Tomáš Krejčí

Spolupracovník ZFPA, specialista na neživotní pojištění

+420 776 647 224

tomas.krejci@zfpa.cz

Makléř Ostrava


Josef Welszar

Spolupracovník ZFPA, specialista na neživotní pojištění

+420 604 220 976

josef.welszar@zfpa.cz

Makléř Uherský Brod


Izabela Malušková

Spolupracovnice ZFPA

+420 608 261 380

izabela.maluskova@zfpa.cz

Makléř Praha


Mgr. Vlastimil Štefl

Spolupracovník ZFPA

+420 731 108 887

vlastimil.stefl@zfpa.cz

ZFP Akademie, a.s.
regionální kancelář 169
Na Vrbici 670, 252 42 Osnice

Tým OMO Back-office


Ivana Kochová

Vedoucí backoffice

+420 773 445 733

i.kochova@zfpakademie.cz

Jitka Vachová

Specialistka pro likvidaci pojistných událostí

+420 737 278 802

j.vachova@zfpakademie.cz

Dana Milada Sadovská

Specialistka ZFP Makléř

+420 606 645 245

d.sadovska@zfpakademie.cz

Lucie Bláhová

Specialistka pro likvidaci pojistných událostí - junior

+420 722 989 893

l.blahova@zfpakademie.cz

Makléři Brno


Petr Dostál

Spolupracovník ZFPA, specialista na neživotní pojištění

+420 608 076 543

petr.dostal@zfpa.cz

Tomáš Krejčí

Spolupracovník ZFPA, specialista na neživotní pojištění

+420 776 647 224

tomas.krejci@zfpa.cz

Makléř Ostrava


Josef Welszar

Spolupracovník ZFPA, specialista na neživotní pojištění

+420 604 220 976

josef.welszar@zfpa.cz

Makléř Uherský Brod


Izabela Malušková

Spolupracovnice ZFPA

+420 608 261 380

izabela.maluskova@zfpa.cz

Makléř Praha


Mgr. Vlastimil Štefl

Spolupracovník ZFPA

+420 731 108 887

vlastimil.stefl@zfpa.cz

ZFP Akademie, a.s.
regionální kancelář 169
Na Vrbici 670, 252 42 Osnice