Vaše peniaze majú na viac

 

Investujte
s profesionálmi

Banky Vaše úspory neochránia proti inflácii, ani nerozmnožia. Poplatky aktívne riadených fondov znižujú reálne výnosy podkladových aktív.

Využite možnosť ako investovať lepšie s produktom vhodným na jednorazové aj pravidelné investície.

graf-1.png 

Investujte s profesionálmi

Banky Vaše úspory neochránia proti inflácii, ani nerozmnožia. Poplatky aktívne riadených fondov znižujú reálne výnosy podkladových aktív.

Využite možnosť ako investovať lepšie s produktom vhodným na jednorazové aj pravidelné investície.

graf-1.png
 

Kam idú Vaše peniaze?

Prostredníctvom ETF investujete do stoviek až tisícov spoločností z celého sveta.
Diverzifikácia Vášho portfólia je tak dosiahnutá lacno a efektívne.
Propojení ZFP a Wood
Podieľate sa na svetovom HDP, ktorý dlhodobo rastie
Investujete do firiem ako je Microsoft, Ford, Toyota, Sony, Nintendo, Mitsubishi, Alibaba, Apple,
Tesla, Louis Vuitton, Siemens, Allianz, Amazon, Google, Johnson & Johnson ...
tesla
apple
amazon
microsoft
ford
 

Portfóliá pre každého

Výber podľa
Vašich preferencií

Starostlivo vyberáme a vyhodnocujeme nástroje tak, aby sme dosiahli optimálny pomer medzi výnosom a rizikom. Vybrané nástroje musia byť vysoko likvidné pri čo najnižšej nákladovosti.

preference
 
rebalancování
 

Rebalancovanie

Každé portfolio priebežne monitorujeme a optimalizujeme s ohľadom na vývoj trhov tak, aby sa rizikovosť portfólia neodchýlila od požadovanej miery. Akékoľvek odchýlky od žiaduceho stavu automaticky napravujeme.

Okrem toho prebieha rebalancia aj s každým novým vkladom. Rebalančný algoritmus dokáže nové vklady múdro umiestniť do jednotlivých aktív tak, aby sa po zainvestovaní štruktúra portfólia čo najviac blížila tej ideálnej danej jej navrhnutým predpisom.

Rebalancovanie

 

Každé portfólio priebežne monitorujeme a optimalizujeme s ohľadom na vývoj trhov tak, aby sa rizikovosť portfólia neodchýlila od požadovanej miery.
Akékoľvek odchýlky od žiaduceho stavu automaticky napravujeme.

Okrem toho prebieha rebalancia aj s každým novým vkladom. Rebalančný algoritmus dokáže nové vklady múdro umiestniť do jednotlivých aktív tak, aby sa po zainvestovaní štruktúra portfólia čo najviac blížila tej ideálnej danej jej navrhnutým predpisom.

rebalancování
 

Menové zaistenie

Všetky portfóliá sú menovo zaistené do eura pomocou menových forwardov a swapov.

Zaistenie menového rizika umožňuje eliminovať vplyv vývoja menových kurzov na hodnotu portfólia – tá teda ťaží len z dlhodobého rastu globálnych akciových a dlhopisových indexov.

trezor

Menové zaistenie

 

Všetky portfóliá sú menovo zaistené do eura pomocou menových forwardov a swapov.

Zaistenie menového rizika umožňuje eliminovať vplyv vývoja menových kurzov na hodnotu portfólia – tá teda ťaží len z dlhodobého rastu globálnych akciových a dlhopisových indexov.

rebalancování
 

Vývoj hodnoty portfólií

Zvolte si období zobrazovaných hodnot v grafu
 

 
tabulka s výnosy
tabulka s výnosy
 


* Výnosy sú očistené o manažérsky poplatok a kurzové zaistenie. Inflácia započítaná nie je.

tabulka s výnosy
tabulka s výnosy
 
 
graf-1.png

Koľko stojí investovanie
so ZFP WI?

Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0 %
Maximálna investícia: Neobmedzené
Minimálna investícia: 20 EUR
Manažérsky poplatok: 1,99% + DPH = 2,39%
Počet stratégií: 3

Koľko stojí investovanie
so ZFP WI?

 

Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0 %
Maximálna investícia: Neobmedzené
Minimálna investícia: 20 EUR
Manažérsky poplatok: 1,99% + DPH = 2,39%
Počet stratégií: 3

peněženka
 

Prepojenie ZFP Akadémie s WOOD & Company

Propojení ZFP a Wood
WOOD & Company je poprednou českou investičnou skupinou už od roku 1991.
Najväčší obchodník na pražskej burze s prístupom na viac ako 25 svetových trhov a pobočkami v piatich európskych metropolách.
O peniaze sa stará medzinárodným inštitúciám aj desaťtisícom jednotlivcov v Českej republike a Slovenskej republike.

Dôvera a bezpečnosť

Poisťujeme Vaše vklady

Hotovostné zostatky vášho portfólia sú vedené na zbernom zákazníckom účte oddelenom od majetku ZFP World Index a sú poistené podľa zákona o bankách a to do výšky 100 tisíc eur.

Strážime prístup k Vašim peniazom

Účty ZFP World Indexu sú chránené proti zneužitiu viacfaktorovou ochranou. Dátová komunikácia s vašim prehliadačom je šifrovaná, naše servery sú zabezpečené, pravidelne zálohované a postupy auditované nezávislou inštitúciou. Všetko podľa najvyšších štandardov finančného odvetvia.

Chránime Váš majetok

Do portfólia vyberáme investičné nástroje s ohľadom na možné riziká neplnenia záväzkov ich vydavateľa a straty likvidity. Majetok každého klienta je rovnako ako jeho peniaze vedený oddelene od majetku spoločnosti aj ostatných zákazníkov.

Ochraňujeme Vaše osobné údaje

Kladieme veľký dôraz na ochranu vášho súkromia. Pri spracovaní vašich osobných údajov postupujeme plne v súlade s českou i európskou legislatívou (GDPR). Vaše osobné údaje a dáta nikdy nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou bez vášho súhlasu.

Všetky procesy stráži Česká národná banka a Slovenská národná banka

ČNB našim partnerom WOOD&Co. udelila licenciu a zo zákona dohliada na ich fungovanie. Kontroluje na mieste aj na diaľku dodržiavanie pravidiel v oblasti obozretnosti a odbornej starostlivosti o klienta a v oblasti prevencie legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

 

FAQ

Vaše najčastejšie otázky

 
Pre koho je ZFP WI určený?

ZFP WI je tu pre všetkých, ktorí hľadajú lepšie miesto pre svoje peniaze. Vďaka svojej dostupnosti a flexibilite je ZFP WI vhodný pre širokú verejnosť – bez ohľadu na výšku bohatstva alebo odborné znalosti. V ZFP WI si portfólio zodpovedajúce svojim preferenciám vyberie každý.

ZFP WI je pre každého, kto chce investovať dlhodobo a chce mať prehľad o svojich investíciách online. Kto dobre vie, že kapitálové trhy ponúkajú v dlhšom období atraktívne výnosy, ale chápe, že je s tým spojené určité riziko (výkyvy).

ZFP WI nie je pre špekulantov.

Ako funguje ZFP World Index?​

Najskôr sa Vás opýtame na niekoľko otázok, aby sme Vás lepšie spoznali.

Následne Vám ponúkneme na výber portfólia, ktoré sú pre Vás vhodné, teda zodpovedajú Vašim znalostiam a skúsenostiam v oblasti kapitálového trhu.

Potom vykonáte prevod finančných prostriedkov, ktoré chcete investovať do World Indexu. Akonáhle dorazia zaslané finančné prostriedky na účet WI, dôjde k nákupu Vášho portfólia. Aktuálny stav a prognóza budúcich výnosov Vám budú zobrazené jasne a prehľadne. World Index sa následne stará o Vašu investíciu a pravidelne ju kontroluje, aby ste tým Vy nemuseli strácať čas.

Ako sa líši World Index od sporiaceho účtu v banke?

Ovládanie World Indexu je rovnako jednoduché, ako práca s Vaším sporiacim účtom online. Okrem toho vám, ale WI ponúka ďalšie výhody. Väčšina sporiacich účtov síce garantuje zaistenie proti strate nominálnej hodnoty, avšak zhodnotenie Vašich prostriedkov často nedosahuje ani mieru inflácie, takže reálne Vaše prostriedky strácajú na hodnote. World Index naproti tomu ponúka možnosť až niekoľkonásobne väčších výnosov.

Z podstaty investovania je síce pravda, že Vaša investícia vo World Indexe môže stratiť na hodnote, avšak miera rizika, ktoré chcete niesť je čisto na Vás a je pravidelne kontrolovaná a upravovaná na Vami požadovanú úroveň. Súčasne je riziko znížené vďaka diverzifikácii Vášho portfólia medzi rôzne investičné nástroje.

Ako sa World Index líši od investovania do podielových fondov​

World Index sa zameriava na nízkonákladové a zároveň diverzifikované investície, predovšetkým do burzovo obchodovaných fondov (ETF). Ako podielové fondy, tak ETF držia portfólia akcií, dlhopisov, komodít alebo iných aktív. Oba tieto investičné nástroje podliehajú reguláciám ohľadom toho, čo môžu vlastniť, v akom pomere atď. Tým ale zhodné znaky končia.

Na rozdiel od podielových fondov, kde si investor kupuje podielový list daného fondu a zveruje tak svoje peniaze manažérovi fondu, pri investícii do World Indexu kupuje investor priamo jednotlivé ETF, ktoré sú obchodované na burze rovnako ako napríklad akcie a ich cena tak v priebehu dňa kolíše. World Index sa stará iba o vhodný výber jednotlivých ETF a ich zloženie do portfólia priamo pre Vás - stará sa teda o správu Vašich financií.

Ďalším rozdielom je, že väčšina ETF sleduje bázický index (ako napríklad S&P 500) čo znamená, že odráža výnosy a cenové pohyby daného indexu tým, že svoje portfólio zostavuje tak, aby sa zhodovalo s konštrukciou daného indexu. Podielové fondy to môžu robiť tiež, ale ako ukazujú štúdie (Bogle 2009, Malkiel, 2012, alebo články FT a Marketwatch), až 99 % aktívne riadených amerických podielových fondov dosahuje dlhodobo nižšie výnosy ako trh (meraný napríklad práve indexom S&P 500). Manažéri podielových fondov tak často v snahe trh predbehnúť dosiahnu nižšie čisté výnosy, pretože utratia veľa prostriedkov za analýzy, nevsadia na dobré aktíva a ešte zaplatia veľa za ich časté nákupy a predaje. Okrem úspor za aktívne riadenie vašich financií World Index šetrí aj na poplatkoch – nákup ETF je lacnejší ako priamy nákup podkladových aktív vykonávaný podielovými fondmi. Správa celého World Index portfólia teda vyjde lacnejšie a preto Vám neúčtujeme žiadne dodatočné (napríklad vstupné alebo výstupné) poplatky. WI spravuje financie mnohým klientom naraz a obchoduje na burze vo veľkých objemoch. To nám umožňuje dosiahnuť nižšie obchodné poplatky, než aké by bol schopný dosiahnuť individuálny investor.

 

Dokumenty na stiahnutie

 
dokumenty 
 

Kontakty

Ak sa budete chcieť na čokoľvek spýtať, alebo narazíte na problém, neváhajte napísať či zavolať.
 

Telefón:     +420 222 096 096 
 
Email:     podpora@wood.cz
 
Online prístup:     zfp.wood.cz