Vaše peniaze majú na viac

 

Investujte
s profesionálmi

Banky Vaše úspory neochránia proti inflácii, ani nerozmnožia. Poplatky aktívne riadených fondov znižujú reálne výnosy podkladových aktív.

Využite možnosť ako investovať lepšie s produktom vhodným na jednorazové aj pravidelné investície.

graf-1.png 

Investujte s profesionálmi

Banky Vaše úspory neochránia proti inflácii, ani nerozmnožia. Poplatky aktívne riadených fondov znižujú reálne výnosy podkladových aktív.

Využite možnosť ako investovať lepšie s produktom vhodným na jednorazové aj pravidelné investície.

graf-1.png
 

Kam idú Vaše peniaze?

Prostredníctvom ETF investujete do stoviek až tisícov spoločností z celého sveta.
Diverzifikácia Vášho portfólia je tak dosiahnutá lacno a efektívne.
Propojení ZFP a Wood
Podieľate sa na svetovom HDP, ktorý dlhodobo rastie
Investujete do firiem ako je Microsoft, Ford, Toyota, Sony, Nintendo, Mitsubishi, Alibaba, Apple,
Tesla, Louis Vuitton, Siemens, Allianz, Amazon, Google, Johnson & Johnson ...
tesla
apple
amazon
microsoft
ford
 

Portfóliá pre každého

Výber podľa
Vašich preferencií

Starostlivo vyberáme a vyhodnocujeme nástroje tak, aby sme dosiahli optimálny pomer medzi výnosom a rizikom. Vybrané nástroje musia byť vysoko likvidné pri čo najnižšej nákladovosti.

preference
 
rebalancování
 

Rebalancovanie

Každé portfolio priebežne monitorujeme a optimalizujeme s ohľadom na vývoj trhov tak, aby sa rizikovosť portfólia neodchýlila od požadovanej miery. Akékoľvek odchýlky od žiaduceho stavu automaticky napravujeme.

Okrem toho prebieha rebalancia aj s každým novým vkladom. Rebalančný algoritmus dokáže nové vklady múdro umiestniť do jednotlivých aktív tak, aby sa po zainvestovaní štruktúra portfólia čo najviac blížila tej ideálnej danej jej navrhnutým predpisom.

Rebalancovanie

 

Každé portfólio priebežne monitorujeme a optimalizujeme s ohľadom na vývoj trhov tak, aby sa rizikovosť portfólia neodchýlila od požadovanej miery.
Akékoľvek odchýlky od žiaduceho stavu automaticky napravujeme.

Okrem toho prebieha rebalancia aj s každým novým vkladom. Rebalančný algoritmus dokáže nové vklady múdro umiestniť do jednotlivých aktív tak, aby sa po zainvestovaní štruktúra portfólia čo najviac blížila tej ideálnej danej jej navrhnutým predpisom.

rebalancování
 

Menové zaistenie

Všetky portfóliá sú menovo zaistené do eura pomocou menových forwardov a swapov.

Zaistenie menového rizika umožňuje eliminovať vplyv vývoja menových kurzov na hodnotu portfólia – tá teda ťaží len z dlhodobého rastu globálnych akciových a dlhopisových indexov.

trezor

Menové zaistenie

 

Všetky portfóliá sú menovo zaistené do eura pomocou menových forwardov a swapov.

Zaistenie menového rizika umožňuje eliminovať vplyv vývoja menových kurzov na hodnotu portfólia – tá teda ťaží len z dlhodobého rastu globálnych akciových a dlhopisových indexov.

rebalancování
 

Vývoj hodnoty portfólií

Zvolte si období zobrazovaných hodnot v grafu
 

 
tabulka s výnosy
tabulka s výnosy
 


* Výnosy sú očistené o manažérsky poplatok a kurzové zaistenie. Inflácia započítaná nie je.

tabulka s výnosy
tabulka s výnosy
 
 
graf-1.png

Koľko stojí investovanie
so ZFP WI?

Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0 %
Maximálna investícia: Neobmedzené
Minimálna investícia: 20 EUR
Manažérsky poplatok: 1,99% + DPH = 2,39%
Počet stratégií: 3

Koľko stojí investovanie
so ZFP WI?

 

Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0 %
Maximálna investícia: Neobmedzené
Minimálna investícia: 20 EUR
Manažérsky poplatok: 1,99% + DPH = 2,39%
Počet stratégií: 3

peněženka
 

Prepojenie ZFP Akadémie s WOOD & Company

Propojení ZFP a Wood
WOOD & Company je poprednou českou investičnou skupinou už od roku 1991.
Najväčší obchodník na pražskej burze s prístupom na viac ako 25 svetových trhov a pobočkami v piatich európskych metropolách.
O peniaze sa stará medzinárodným inštitúciám aj desaťtisícom jednotlivcov v Českej republike a Slovenskej republike.

Dôvera a bezpečnosť

Poisťujeme Vaše vklady

Hotovostné zostatky vášho portfólia sú vedené na zbernom zákazníckom účte oddelenom od majetku ZFP World Index a sú poistené podľa zákona o bankách a to do výšky 100 tisíc eur.

Strážime prístup k Vašim peniazom

Účty ZFP World Indexu sú chránené proti zneužitiu viacfaktorovou ochranou. Dátová komunikácia s vašim prehliadačom je šifrovaná, naše servery sú zabezpečené, pravidelne zálohované a postupy auditované nezávislou inštitúciou. Všetko podľa najvyšších štandardov finančného odvetvia.

Chránime Váš majetok

Do portfólia vyberáme investičné nástroje s ohľadom na možné riziká neplnenia záväzkov ich vydavateľa a straty likvidity. Majetok každého klienta je rovnako ako jeho peniaze vedený oddelene od majetku spoločnosti aj ostatných zákazníkov.

Ochraňujeme Vaše osobné údaje

Kladieme veľký dôraz na ochranu vášho súkromia. Pri spracovaní vašich osobných údajov postupujeme plne v súlade s českou i európskou legislatívou (GDPR). Vaše osobné údaje a dáta nikdy nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou bez vášho súhlasu.

Všetky procesy stráži Česká národná banka a Slovenská národná banka

ČNB našim partnerom WOOD&Co. udelila licenciu a zo zákona dohliada na ich fungovanie. Kontroluje na mieste aj na diaľku dodržiavanie pravidiel v oblasti obozretnosti a odbornej starostlivosti o klienta a v oblasti prevencie legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

 

FAQ

Vaše najčastejšie otázky

 
Pre koho je ZFP WI určený?