Vaše peniaze majú na viac

 

Investujte
s profesionálmi

Banky Vaše úspory neochránia proti inflácii, ani nerozmnožia. Poplatky aktívne riadených fondov znižujú reálne výnosy podkladových aktív.

Využite možnosť ako investovať lepšie s produktom vhodným na jednorazové aj pravidelné investície.

graf-1.png 

Investujte s profesionálmi

Banky Vaše úspory neochránia proti inflácii, ani nerozmnožia. Poplatky aktívne riadených fondov znižujú reálne výnosy podkladových aktív.

Využite možnosť ako investovať lepšie s produktom vhodným na jednorazové aj pravidelné investície.

graf-1.png
 

Kam idú Vaše peniaze?

Prostredníctvom ETF investujete do stoviek až tisícov spoločností z celého sveta.
Diverzifikácia Vášho portfólia je tak dosiahnutá lacno a efektívne.
Propojení ZFP a Wood
Podieľate sa na svetovom HDP, ktorý dlhodobo rastie
Investujete do firiem ako je Microsoft, Ford, Toyota, Sony, Nintendo, Mitsubishi, Alibaba, Apple,
Tesla, Louis Vuitton, Siemens, Allianz, Amazon, Google, Johnson & Johnson ...
tesla
apple
amazon
microsoft
ford
 

Portfóliá pre každého

Výber podľa
Vašich preferencií

Starostlivo vyberáme a vyhodnocujeme nástroje tak, aby sme dosiahli optimálny pomer medzi výnosom a rizikom. Vybrané nástroje musia byť vysoko likvidné pri čo najnižšej nákladovosti.

preference
 
rebalancování
 

Rebalancovanie

Každé portfólio priebežne monitorujeme a optimalizujeme s ohľadom na vývoj trhov tak, aby sa rizikovosť portfólia neodchýlila od požadovanej miery. Akékoľvek odchýlky od žiadúceho stavu automaticky napravujeme.

Okrem toho prebieha rebalancia aj s každým novým vkladom. Rebalančný algoritmus dokáže nové vklady múdro umiestniť do jednotlivých aktív tak, aby sa po zainvestovaní štruktúra portfólia čo najviac blížila tej ideálnej danej jej navrhnutým predpisom.

Rebalancovanie

 

Každé portfólio priebežne monitorujeme a optimalizujeme s ohľadom na vývoj trhov tak, aby sa rizikovosť portfólia neodchýlila od požadovanej miery.
Akékoľvek odchýlky od žiaduceho stavu automaticky napravujeme.

Okrem toho prebieha rebalancia aj s každým novým vkladom. Rebalančný algoritmus dokáže nové vklady múdro umiestniť do jednotlivých aktív tak, aby sa po zainvestovaní štruktúra portfólia čo najviac blížila tej ideálnej danej jej navrhnutým predpisom.

rebalancování
 

Menové zaistenie

Všetky portfóliá sú menovo zaistené do eura pomocou menových forwardov a swapov.

Zaistenie menového rizika umožňuje eliminovať vplyv vývoja menových kurzov na hodnotu portfólia – tá teda ťaží len z dlhodobého rastu globálnych akciových a dlhopisových indexov.

trezor

Menové zaistenie

 

Všetky portfóliá sú menovo zaistené do eura pomocou menových forwardov a swapov.

Zaistenie menového rizika umožňuje eliminovať vplyv vývoja menových kurzov na hodnotu portfólia – tá teda ťaží len z dlhodobého rastu globálnych akciových a dlhopisových indexov.

rebalancování
 

Vývoj hodnoty portfólií