519 361 240

Charitu pokládá ZFP GROUP za samozřejmost

Pomáhat potřebným v nouzi považujeme za samozřejmou povinnost všech občanů, kterým se podařilo úspěšně podnikat a shromáždit takové finanční prostředky, které umožňují věnovat jejich část i do tak šlechetné oblasti, jako je pomoc druhým.

Aukce archivních vín

V září tohoto roku společnost ZFP GROUP, a.s., ve spolupráci se Šlechtitelskou stanicí vinařskou Velké Pavlovice, a.s., uspořádala akci „Šlechtitelka v běhu času – aukce archivních vín“. Výtěže aukce ve výši 40 000 Kč jsme se rozhodli věnovat Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci. Podporu seniorů, kterou se tato nadace zabývá, pokládáme za významný počin. Umožňuje podporovat ty seniory, kteří neměli možnost si zajistit finanční nezávislost pro období seniorského věku.
Aukce probíhala v překrásných secesních prostorách Mramorového sálu paláce Lucerna v Praze. Jsme rádi, že jsme mohli dárcovský šek předat do správných rukou.

20170926_155848

22048131_1092867024182715_1428428590395722564_o