519 361 240

Majetek ZFP realitního fondu přesáhl 3 miliardy korun

ZFP realitní fond dosáhl majetku 3 miliard korun za dva roky a sedm měsíců od svého založení. Na získání třetí miliardy stačilo ZFP realitnímu fondu pouhých 8 měsíců. Mimořádný nárůst vlastního kapitálu zařadil ZFP realitní fond záhy po založení na druhé místo mezi domácími nemovitostními fondy. Za rok 2015 přesáhla výkonnost ZFP realitního fondu 8% a od zahájení činnosti fondu činí celkem 10,36%.

ZFP realitní fond obhospodařovaný společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s., byl vytvořen v červnu 2013 a vlastní kapitál ZFP realitního fondu činil 3 070 972 026,59 Kč k 31. 1. 2016.

Dynamický nárůst vložených prostředků umožnil fondu nákup řady exkluzivních nemovitostí. V březnu 2014 byla pořízena administrativní budova Florenc Office Center v centru Prahy. V únoru 2015 pak ZFP realitní fond rozšířil své portfolio o logistický areál Penny Market Distribution Center v Radonicích u Prahy. Zatím poslední velkou akvizicí z prosince 2015 pak je obchodní centrum Frýda ve Frýdku – Místku.

Tyto lukrativní nemovitosti se staly základem investičního portfolia ZFP realitního fondu a přispěly k vzestupu hodnoty podílového listu na úroveň 1,1036 Kč k 31. 1. 2016. O mimořádné atraktivitě ZFP realitního fondu svědčí i počet aktivních klientů, který se blíží patnácti tisícům.

Upozornění:
Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Investiční společnost není povinna odkupovat podílové listy ZFP realitního fondu po dobu 3 let ode dne udělení povolení k vytvoření fondu. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com. Úplný název podílového fondu je ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a. s.

Tiskový kontakt:
Ing. Pavel Pavlík
manažer marketingu a komunikace ZFP akademie, a.s.
p.pavlik@zfpakademie.cz

 

O SPOLEČNOSTI ZFP INVESTMENTS

zfp-investments-small

 

 

ZFP Investments, investiční společnost, a.s., je česká investiční společnost, která vznikla strategickým spojením potenciálu dvou úspěšných společností působících na českém a slovenském finančním trhu. Jedná se o slovenskou investiční společnost IAD Investments a českého investičního zprostředkovatele ZFP akademie. Společnost ZFP Investments tak v sobě spojuje zkušenosti v oblasti správy aktiv i v oblasti finančních služeb. Více informací o společnosti naleznete na www.zfpinvest.com.
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
Antala Staška 2027/79, Krč
140 00 Praha

O AKCIONÁŘÍCH SPOLEČNOSTI ZFP INVESTMENTS

iad

 

 

Společnost IAD Investments, správ. spol., a.s., byla založena v roce 1991 a je nejstarší nezávislou investiční společností na Slovensku. Nabízí investiční produkty: podílové fondy, spořicí programy a služby individuální správy aktiv. Je členem Slovenské asociace správcovských společností a Asociace pro kapitálový trh České republiky. Spravuje majetek v hodnotě vyšší než 350 milionů EUR. Společnost je součástí finančního holdingu Pro Partners Holding, a.s. Více informací o společnosti naleznete na www.iadinvest.com.

zfp

 

 

Společnost ZFP akademie, a.s., patří v rámci České republiky k nejvýznamnějším účastníkům finančního trhu v oblasti zvyšování finanční gramotnosti občanů a zprostředkování. Její historie sahá až do roku 1995. Za 21 let své existence postupně získala desítky tisíc obchodních zástupců a zprostředkovala více než 3 miliony smluv. Po dobu svého působení trvale zaujímá přední postavení na trhu zprostředkování finančních produktů. Se společností IAD Investments spolupracuje od roku 2010. Je členem Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ). Více informací o společnosti naleznete na www.zfpa.cz.