519 361 240

Majetek ZFP realitního fondu přesáhl 4 miliardy korun

ZFP realitní fond obhospodařovaný společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s., byl vytvořen v červnu 2013. K 28. 2. 2017, tedy tři roky a osm měsíců od zahájení činnosti fondu, činil vlastní kapitál ZFP realitního fondu 4 076 993 899,11 Kč.

O mimořádné popularitě ZFP realitního fondu svědčí také vysoký počet investorů, který se v současné době blíží 25 tisícům.

Výrazný nárůst majetku umožnil fondu během loňského roku nákup 2 atraktivních nemovitostí. Jednalo se o multifunkční sklad Tulipan Park v Ostravě a administrativní centrum Váci Greens budova C v Budapešti.

Tyto lukrativní nemovitosti se staly součástí portfolia ZFP realitního fondu a přispěly spolu s ostatními nemovitostmi v majetku fondu k vzestupu hodnoty podílového listu na úroveň 1,1489 Kč k 28. 2. 2017. Za rok 2016 tak dosáhla výkonnost ZFP realitního fondu 4,43% a od zahájení činnosti fondu činí celkem 14,89% (k 28. 2. 2017).

„Neutuchající zájem investorů nás velice těší, nicméně současně to pro nás znamená závazek. Závazek generovat podílníkům ZFP realitního fondu i nadále atraktivní výnos a poskytovat jim kvalitní služby. Jsme přesvědčeni, že i v následujících letech budou investoři do ZFP realitního fondu se svou volbou spokojeni“, řekl Robert Hluchník, výkonný manažer ZFP Investments.

Upozornění:

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com. Úplný název podílového fondu je ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a. s.

ZFP INVESTMENTS

zfp_investments_rgb

ZFP Investments, investiční společnost, a.s., je česká investiční společnost, která vznikla strategickým spojením potenciálu dvou úspěšných společností působících na českém a slovenském finančním trhu. Jedná se o slovenskou investiční společnost IAD Investments a českého investičního zprostředkovatele ZFP akademie. Společnost ZFP Investments tak v sobě spojuje zkušenosti v oblasti správy aktiv i v oblasti finančních služeb. Více informací o společnosti naleznete na www.zfpinvest.com.

AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI ZFP INVESTMENTS

iad

Společnost IAD Investments, správ. spol., a.s., byla založena v roce 1991 a je nejstarší nezávislou investiční společností na Slovensku. Nabízí investiční produkty: podílové fondy, spořicí programy a služby individuální správy aktiv. Je členem Slovenské asociace správcovských společností a Asociace pro kapitálový trh České republiky. Spravuje majetek v celkové hodnotě více než 420 milionů EUR. Společnost je součástí finančního holdingu Pro Partners Holding, a.s. Více informací o společnosti naleznete na www.iadinvest.com.

zfp

Společnost ZFP akademie, a.s., patří v rámci České republiky k nejvýznamnějším účastníkům finančního trhu a její historie sahá až do roku 1995. Za dobu své existence postupně získala desítky tisíc obchodních zástupců a zprostředkovala více než 3,3 miliony smluv. Po dobu své více než dvacetileté existence trvale zaujímá přední postavení na trhu zprostředkování finančních produktů. Se společností IAD Investments spolupracuje od roku 2010. Je členem Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ). Více informací o společnosti naleznete na www.zfpa.cz.

Kontakt:

Ing. Pavel Pavlík
manažer marketingu a komunikace ZFP akademie, a.s.
marketing@zfpakademie.cz

VACI GREENS budova C Budapešť, Maďarsko ZFP realitní fond

ZFP realitní fond