519 361 240

Skupina ZFP GROUP hodnotila výsledky roku 2015

Valná hromada akcionářů společnosti ZFP GROUP, a.s., proběhla 2. června 2016 v historických prostorách Vily Jarmily ve Velkých Bílovicích. Akcionáři společnosti zde vyhodnotili výsledky roku 2015 a potvrdili cíle stanovené na rok 2016.
V úvodu jednání byl akcionářům společnosti představen Ing. Jiří Straka, který od 1. června 2016 nahrazuje v pozici obchodního ředitele Ing. Dušana Friedla. K tomuto datu přestává Ing. Dušan Friedl rovněž působit v pozici člena představenstva.

Zástupci představenstva společnosti ZFP GROUP, a.s., přednesli účastníkům valné hromady Zprávu představenstva o hospodaření za rok 2015 a plánech na rok 2016. Ze zprávy auditora vyplynulo, že společnost v roce 2015 hospodařila řádně se svěřenými prostředky akcionářů. Výsledky hospodaření byly řádně auditovány a ověřeny dozorčí radou společnosti.

Valná hromada akcionářů na svém zasedání potvrdila do funkce tři nové členy dozorčí rady, Michala Poliaka, Ing. Vladimíra Kose a Ing. Lenku Grofovou. Dále svým usnesením rozhodla o úpravě počtu členů představenstva z původních pěti na čtyři.

V rámci skupiny ZFP GROUP dosáhly obchodně nejvýznamnějších výsledků společnosti ZFP akademie, a.s., (ZFPA ČR) a společnost ZFP akadémia, a.s., (ZFPA SR). Za rok 2015 dosáhla společnost ZFPA ČR obratu ve výši 826,9 mil. Kč. Zisk společnosti představuje částku 7,798 mil. Kč. Společnost ZFPA SR dosáhla na Slovensku obratu ve výši 3,775 mil. EUR (v přepočtu 102,938 mil. Kč). Zisk činí 348 749,- EUR (v přepočtu 9,510 mil. Kč). Na území ČR v současné době působí 61 kanceláří (hlavní regionální kanceláře, strukturní regionální kanceláře nebo regionální kanceláře).

 

ZFP akademie, úsek marketingu a komunikace

marketing@zfpakademie.cz