Vaše peníze mají na víc

 

Investujte
s profesionály

Banky Vaše úspory neochrání proti inflaci, ani nerozmnoží. Poplatky aktivně řízených fondů snižují reálné výnosy podkladových aktiv.

Využijte možnost jak investovat lépe s produktem vhodným na jednorázové i pravidelné investice.

graf-1.png 

Investujte s profesionály

Banky úspory vašich klientů neochrání proti inflaci, ani nerozmnoží. Poplatky aktivně řízených fondů snižují reálné výnosy podkladových aktiv.

Využijte možnost jak investovat lépe s produktem vhodným na jednorázové i pravidelné investice.

graf-1.png
 

Kam jdou Vaše peníze?

Prostřednictvím ETF investujete do stovek až tisíců společností z celého světa.
Diverzifikace Vašeho portfolia je tak dosažena levně a efektivně.
Propojení ZFP a Wood
Podílíte se na světovém HDP, který dlouhodobě roste.
Investujete do firem jako je Microsoft, Ford, Toyota, Sony, Nintendo, Mitsubishi, Alibaba, Apple,
Tesla, Louis Vuitton, Siemens, Allianz, Amazon, Facebook, Google, Johnson & Johnson ...
tesla
apple
amazon
microsoft
ford
 

Portfolia pro každého

Výběr podle
Vašich preferencí

Pečlivě vybíráme a vyhodnocujeme instrumenty tak, abychom dosáhli optimálního poměru mezi výnosem a rizikem. Vybrané instrumenty musí být vysoce likvidní při co nejnižší nákladovosti.

preference
 
rebalancování
 

Rebalancování

Každé portfolio průběžně monitorujeme a optimalizujeme s ohledem na vývoj trhů tak, aby se rizikovost portfolia neodchýlila od požadované míry.
Jakékoliv odchylky od žádoucího stavu automaticky napravujeme.

Kromě toho probíhá rebalance i každým novým vkladem. Rebalanční algoritmus dokáže nové vklady chytře umístit do jednotlivých aktiv tak, aby se po zainvestování struktura portfolia co nejvíce blížila té ideální dané jejím navrženým předpisem.

Rebalancování

 

Každé portfolio průběžně monitorujeme a optimalizujeme s ohledem na vývoj trhů tak, aby se rizikovost portfolia neodchýlila od požadované míry.
Jakékoliv odchylky od žádoucího stavu automaticky napravujeme.

Kromě toho probíhá rebalance i každým novým vkladem. Rebalanční algoritmus dokáže nové vklady chytře umístit do jednotlivých aktiv tak, aby se po zainvestování struktura portfolia co nejvíce blížila té ideální dané jejím navrženým předpisem.

rebalancování
 

Měnové zajištění
do CZK

Všechna portfolia jsou měnově zajištěna do koruny pomocí měnových forwardů a swapů.

Zajištění měnového rizika umožňuje odstínit vliv vývoje měnových kurzů na hodnotu portfolia – ta tedy těží jen z dlouhodobého růstu globálních akciových a dluhopisových indexů.

trezor

Měnové zajištění do CZK

 

Všechna portfolia jsou měnově zajištěna do koruny pomocí měnových forwardů a swapů.

Zajištění měnového rizika umožňuje odstínit vliv vývoje měnových kurzů na hodnotu portfolia – ta tedy těží jen z dlouhodobého růstu globálních akciových a dluhopisových indexů.

rebalancování
 

Vývoj hodnoty portfolií

Zvolte si období zobrazovaných hodnot v grafu
 

 
tabulka s výnosy
tabulka s výnosy
 


* Výnosy jsou očištěny o manažerský poplatek a kurzové zajištění. Inflace započítána není.

tabulka s výnosy
tabulka s výnosy
 
 
graf-1.png

Kolik investování se
ZFP WI stojí?

Vstupní poplatek: 0 %
Výstupní poplatek: 0 %
Maximální investice: Neomezeno
Minimální investice: 500 Kč
Manažerský poplatek: 1,99 % p.a.
Počet strategií: 3

Kolik investování se
ZFP WI stojí?

 

Vstupní poplatek: 0 %
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek: 1,99 % p. a.
Počet strategií: 3
Minimální investice: 500 Kč
Maximální investice: Neomezeno
 

peněženka
 

Propojení ZFP Akademie s WOOD & Company

Propojení ZFP a Wood
WOOD & Company je přední českou investiční skupinou již od roku 1991.
Největší obchodník na pražské burze s přístupem na více jak 25 světových trhů a pobočkami v pěti evropských metropolích.
O peníze se stará mezinárodním institucím i desetitisícům jednotlivců v České republice.

Důvěra a bezpečnost

Pojišťujeme Vaše vklady

Hotovostní zůstatky vašeho portfolia jsou vedené na sběrném zákaznickém účtu odděleném od majetku ZFP World Index a jsou pojištěny podle zákona o bankách, a to do výše 100 tisíc eur.

Střežíme přístup k Vašim pěnězům

Účty ZFP World Indexu jsou chráněny proti zneužití vícefaktorovou ochranou. Datová komunikace s vaším prohlížečem je šifrovaná, naše servery jsou zabezpečené a pravidelně zálohované a postupy auditované nezávislou institucí. Vše podle nejvyšších standardů finančního odvětví.

Chráníme Váš majetek

Do portfolia vybíráme investiční instrumenty s ohledem na možná rizika neplnění závazků jejich vydavatele a ztráty likvidity. Majetek každého klienta je stejně jako jeho peníze veden odděleně od majetku společnosti i ostatních zákazníků.

Ochraňujeme Vaše osobní údaje

Klademe velký důraz na ochranu vašeho soukromí. Při zpracování vašich osobních údajů postupujeme plně v souladu s českou i evropskou legislativou (GDPR). Vaše osobní údaje a data nikdy nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou bez vašeho svolení.

Všechny procesy hlídá Česká národní banka

ČNB našim partnerům WOOD&Co. udělila licenci a ze zákona dohlíží na jejich fungování. Kontroluje na místě i na dálku dodržování pravidel v oblasti obezřetnosti a odborné péče o klienta a v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.