519 361 240

Lidé

Složení orgánů společnosti ZFP akademie, a.s., v České republice

Představenstvo

  • Jarmila Poliaková, předsedkyně
  • Ing. Mgr. Dita Kaňová, místopředsedkyně, výkonná ředitelka
  • Bc. Zdeněk Koplík, místopředseda, provozní ředitel
  • Michal Očenášek, člen, obchodní ředitel

Dozorčí rada

  • Vladimír Poliak, předseda
  • Ing. Lenka Grofová, členka
  • Michal Poliak, člen
  • Robert Slezák, člen