Finanční poradenství

Cílem vzdělávacího programu Finanční poradenství je studenty seznámit se základními principy finančního poradenství a aplikovat tyto principy v konkrétních případech poradenské praxe.

Studenti se naučí orientovat v problematice finančního trhu, znát konkrétní finanční produkty a dokázat je optimálně využívat k uspokojení potřeb potenciálních klientů při předem definované struktuře analýzy podmínek vedoucí k dosažení finanční nezávislosti.

finanční poradenství

O škole

Škola ART ECON pod původním názvem PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. byla založena již roku 1992. V současné chvíli zde studuje přes 300 studentů a absolvovalo ji více než 3000 studentů v moderních vzdělávacích programech jako je Cestovní ruch či Žurnalistika a nová média.

Ve spolupráci se společností ZFP GROUP, a.s. vznikl unikátní projekt, který má za cíl sloučit praktické dovednosti s teoretickou přípravou a podílet se nad sebevzděláváním a kariérním růstem.

Propojení ZFP a ART ECON

Chci studovat

Přihlášky: do 31.05.2022
Přijímací řízení: Motivační pohovor
Roční školné: 30 000 Kč
Přijímaných studentů: 30
Vzdělávací program

Finanční poradenství je tříletá kombinovaná forma vzdělávání. Přednáškovými dny jsou 1x za 14 dní pátek, sobota a neděle. Výuka probíhá v Praze.

Část výuky v rozsahu uvedeném v učebním plánu probíhá prezenční formou a část distanční formou s podporou e-learningu.

Ukončení

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem z modulů: cizí jazyk, bankovnictví a pojišťovnictví, kapitálové trhy a ekonomie a marketing.

Po složení absolutoria mohou rovněž absolventi nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, tj. pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Výhody

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je připraven pro finanční řízení především v malých a středních firmách, družstvech i rodinných firmách, případně v podnicích finančního trhu (banky, pojišťovny, investiční fondy) nebo ve státní správě v oblasti správy daní a sociálního pojištění.

Vzdělávací program

Finanční poradenství je tříletá kombinovaná forma vzdělávání. Přednáškovými dny jsou 1x za 14 dní pátek, sobota a neděle. Výuka probíhá v Praze.

Část výuky v rozsahu uvedeném v učebním plánu probíhá prezenční formou a část distanční formou s podporou e-learningu.

Ukončení

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem z modulů: cizí jazyk, bankovnictví a pojišťovnictví, kapitálové trhy a ekonomie a marketing.

Po složení absolutoria mohou rovněž absolventi nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, tj. pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Výhody

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je připraven pro finanční řízení především v malých a středních firmách, družstvech i rodinných firmách, případně v podnicích finančního trhu (banky, pojišťovny, investiční fondy) nebo ve státní správě v oblasti správy daní a sociálního pojištění.

ZJISTIT VÍCE