Finanční řízení

Díky důrazu na obsah spojený s legislativními, daňovými, organizačními a manažerskými předměty ve vztahu k samostatnému podnikání, včetně ověření těchto podmínek a funkcionalit ve fiktivní firmě, je absolvent schopen samostatné podnikatelské aktivity.

Absolvent se orientuje v produktech finančního trhu, v daňových zákonech, je schopen komunikace na odborné úrovni v cizím jazyce, ovládá postupy a principy účetnictví, chápe význam a postupy hospodářské politiky.

finanční řízení

O škole

Ve školním roce 2020/2021 přivítala škola ART ECON – Vyšší odborná škola s.r.o. své první studenty. Navázali jsme tak na práci našich středních škol, které pod společným názvem ART ECON už několik let provozujeme v Praze a v Prostějově. Vyšší odborná škola ART ECON poskytuje vyšší odborné vzdělání ve tříletých vzdělávacích programech. Součástí studia je dlouhodobá, řízená praxe v podnicích, firmách a jiných organizacích. V pedagogickém sboru působí řada externích pracovníků, kteří v příslušném oboru pracují.

Ve spolupráci se společností ZFP GROUP, a.s. vznikl unikátní projekt, který má za cíl sloučit praktické dovednosti s teoretickou přípravou a podílet se nad sebevzděláváním a kariérním růstem.

Propojení ZFP a ART ECON

Chci studovat

Přihlášky: do 31.05.2022
Přijímací řízení: Motivační pohovor
Roční školné: 30 000 Kč
Přijímaných studentů: 30
Vzdělávací program

Finanční řízení je tříletá kombinovaná forma vzdělávání. Přednáškovými dny jsou 1x za 14 dní pátek, sobota a neděle. Výuka probíhá v Prostějově.

Část výuky v rozsahu uvedeném v učebním plánu probíhá prezenční formou a část distanční formou s podporou e-learningu.

Ukončení

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem z modulů: cizí jazyk, bankovnictví a pojišťovnictví, kapitálové trhy a ekonomie a marketing.

Po složení absolutoria mohou rovněž absolventi nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, tj. pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Výhody

Absolventi mohou kdykoliv během studia (za zvýhodněných podmínek) vykonat „Zkoušky odborné způsobilosti“ v jednotlivých sektorech finančního trhu.

Tyto zkoušky jsou uznávané Českou národní bankou a vyžadované jako jeden z předpokladů výkonu činnosti na finančním trhu.

Vzdělávací program

Finanční poradenství je tříletá kombinovaná forma vzdělávání. Přednáškovými dny jsou 1x za 14 dní pátek, sobota a neděle. Výuka probíhá v Prostějově.

Část výuky v rozsahu uvedeném v učebním plánu probíhá prezenční formou a část distanční formou s podporou e-learningu.

Ukončení

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem z modulů: cizí jazyk, bankovnictví a pojišťovnictví, kapitálové trhy a ekonomie a marketing.

Po složení absolutoria mohou rovněž absolventi nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, tj. pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Výhody

Absolventi mohou kdykoliv během studia (za zvýhodněných podmínek) vykonat „Zkoušky odborné způsobilosti“ v jednotlivých sektorech finančního trhu.

Tyto zkoušky jsou uznávané Českou národní bankou a vyžadované jako jeden z předpokladů výkonu činnosti na finančním trhu.

ZJISTIT VÍCE