21.09.2018
Sdílet

Majetek ZFP realitního fondu přesáhl 6 miliard korun

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZFP realitní fond obhospodařovaný společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s., k 31. 08. 2018 překročil hranici 6 miliard korun. Po pěti letech na trhu od zahájení činnosti tak vlastní kapitál fondu dosáhl výše 6 066 463 461,70 Kč.
 
Rostoucí trend obliby nemovitostního fondu rovněž potvrzuje stále se zvyšující počet investorů, který činí již více než 33 tisíc klientů.
 
V současné době má ZFP realitní fond v portfoliu celkem 6 nemovitostí, přičemž naposledy v prosinci roku 2017 se jeho portfolio rozšířilo o administrativní budovu Kotlarska 11 v Krakově v Polsku. Díky výnosům z těchto nemovitostí v portfoliu fondu dosáhla hodnota podílového listu na úroveň 1,2576 Kč k 31. 08. 2018. Za poslední rok 2017 výkonnost ZFP realitního fondu stoupla na 4,70 % a od zahájení činnosti fondu činí celkem 25,76 %. S tímto výsledkem se ZFP realitní fond zařadil na špici výkonnosti tuzemských realitních fondů.

"Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dostát svému závazku, a to že i nadále bude fond podílníkům generovat výnosy. Jak jsme si předsevzali, tak jsme splnili, a věříme, že i nadále si budou investoři cenit kvality služeb a odměnou jim bude atraktivní výnos. Našim mottem je profesionální přístup nejenom k portfoliu a výběru nemovitostí, ale rovněž i k péči o naše podílníky. Tímto všem našim klientům děkujeme za důvěru, kterou v nás neustále vkládají a která se stává naší motivací“, řekl Peter Lukáč, country manažer ZFP Investments.
 
Upozornění:
Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com. Úplný název podílového fondu je ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a. s.

Mám zájem o služby

Přihlašte se k našemu newsletteru a získáte nové informace ze světa financí.