21.09.2018
Sdílet

Majetek ZFP realitního fondu přesáhl 6 miliard korun

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZFP realitní fond obhospodařovaný společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s., k 31. 08. 2018 překročil hranici 6 miliard korun. Po pěti letech na trhu od zahájení činnosti tak vlastní kapitál fondu dosáhl výše 6 066 463 461,70 Kč.
 
Rostoucí trend obliby nemovitostního fondu rovněž potvrzuje stále se zvyšující počet investorů, který činí již více než 33 tisíc klientů.
 
V současné době má ZFP realitní fond v portfoliu celkem 6 nemovitostí, přičemž naposledy v prosinci roku 2017 se jeho portfolio rozšířilo o administrativní budovu Kotlarska 11 v Krakově v Polsku. Díky výnosům z těchto nemovitostí v portfoliu fondu dosáhla hodnota podílového listu na úroveň 1,2576 Kč k 31. 08. 2018. Za poslední rok 2017 výkonnost ZFP realitního fondu stoupla na 4,70 % a od zahájení činnosti fondu činí celkem 25,76 %. S tímto výsledkem se ZFP realitní fond zařadil na špici výkonnosti tuzemských realitních fondů.

"Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dostát svému závazku, a to že i nadále bude fond podílníkům generovat výnosy. Jak jsme si předsevzali, tak jsme splnili, a věříme, že i nadále si budou investoři cenit kvality služeb a odměnou jim bude atraktivní výnos. Našim mottem je profesionální přístup nejenom k portfoliu a výběru nemovitostí, ale rovněž i k péči o naše podílníky. Tímto všem našim klientům děkujeme za důvěru, kterou v nás neustále vkládají a která se stává naší motivací“, řekl Peter Lukáč, country manažer ZFP Investments.
 
Upozornění:
Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com. Úplný název podílového fondu je ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a. s.

Mám zájem o služby

At ut quisquas nis eris doluptatur mintur aut ipsumquia sedioriorit re ne si nobiti ut ellupta teturib usdant ex everissim eatium volenis ditiscia cuptius si od quidit omnimus audi ut excerfe rovit, quo to voluptatur.