07.04.2022
Sdílet

Škola podnikání


Datum: 07.04.2022

Ve spolupráci se společností ART ECON vznikl unikátní projekt, který má za cíl sloučit praktické dovednosti s teoretickou přípravou a podílet se na sebevzděláváním a kariérním růstem.

Škola ART ECON pod původním názvem PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. byla založena již roku 1992. V současné chvíli zde studuje přes 300 studentů a absolvovalo ji více než 3000 studentů v moderních vzdělávacích programech jako je Cestovní ruch či Žurnalistika a nová média.
 

Obory

Finanční poradenství
Cílem vzdělávacího programu Finanční poradenství je studenty seznámit se základními principy finančního poradenství a aplikovat tyto principy v konkrétních případech poradenské praxe.

Studenti se naučí orientovat v problematice finančního trhu, znát konkrétní finanční produkty a dokázat je optimálně využívat k uspokojení potřeb potenciálních klientů při předem definované struktuře analýzy podmínek vedoucí k dosažení finanční nezávislosti.

 

 
Finanční řízení
Díky důrazu na obsah spojený s legislativními, daňovými, organizačními a manažerskými předměty ve vztahu k samostatnému podnikání, včetně ověření těchto podmínek a funkcionalit ve fiktivní firmě, je absolvent schopen samostatné podnikatelské aktivity.

Absolvent se orientuje v produktech finančního trhu, v daňových zákonech, je schopen komunikace na odborné úrovni v cizím jazyce, ovládá postupy a principy účetnictví, chápe význam a postupy hospodářské politiky.

 


Mám zájem o služby

Přihlašte se k našemu newsletteru a získáte nové informace ze světa financí.