03.01.2019
Sdílet

ZFP realitní fond dosáhl špičkového zhodnocení

ZFP realitní fond dosáhl špičkové zhodnocení

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZFP realitní fond ze skupiny ZFP GROUP dosáhl špičkové zhodnocení 8,95% p.a.

Zhodnocení připsané ZFP realitním fondem za rok 2018 ve výši 8,95% p. a., patří v rámci České republiky i v kontextu evropského prostředí k bezkonkurenčním. Od zahájení svého působení v červenci 2013 činí celkové zhodnocení ZFP realitního fondu 30,24%.

Realitní fond obhospodařuje společnost ZFP Investments, investiční společnost, a.s., jejíž předsedkyně dozorčí rady a místopředsedkyně představenstva ZFP GROUP, a.s., Ing. Mgr. Dita Kaňová k dosaženým výsledkům uvádí: „Dosavadní špičkové zhodnocení roku 2018 a celková hodnota majetku fondu přesahující 6,9 miliard Kč potvrzují správné rozhodnutí akcionářů ZFP GROUP, a.s., založit ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Za klíčové pro úspěšné působení realitního fondu a spokojenost investorů považuji silné obchodní zázemí společnosti ZFP akademie, a.s. s velkým potenciálem loajálních investorů. Jejich trvající zájem investovat do realitního fondu nás velice těší. Představuje to vůči nim samozřejmě velký závazek generovat i nadále atraktivní výnos a poskytovat jim kvalitní služby. Ráda bych tímto poděkovala všem podílníkům ZFP realitního fondu za jejich loajalitu a důvěru, kterou sami přispívají k prosperitě fondu. Jsme přesvědčeni, že i v následujících letech budou investoři do ZFP realitního fondu se svou volbou spokojeni.“

Upozornění:
Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com. Úplný název podílového fondu je ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a. s.

Mám zájem o služby

Naší hlavní službou je poskytovat prostřednictvím vzdělávacích seminářů aktuální informace ze světa financí. Potřebujete řešit konkrétní oblast? Rádi vám doporučíme konkrétní typ semináře, který vám pomůže proniknout do konkrétní problematiky. Pošlete svůj e-mail, ozveme se vám.