03.01.2019
Sdílet

ZFP realitní fond dosáhl špičkového zhodnocení

ZFP realitní fond dosáhl špičkové zhodnocení

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZFP realitní fond ze skupiny ZFP GROUP dosáhl špičkové zhodnocení 8,95% p.a.

Zhodnocení připsané ZFP realitním fondem za rok 2018 ve výši 8,95% p. a., patří v rámci České republiky i v kontextu evropského prostředí k bezkonkurenčním. Od zahájení svého působení v červenci 2013 činí celkové zhodnocení ZFP realitního fondu 30,24%.

Realitní fond obhospodařuje společnost ZFP Investments, investiční společnost, a.s., jejíž předsedkyně dozorčí rady a místopředsedkyně představenstva ZFP GROUP, a.s., Ing. Mgr. Dita Kaňová k dosaženým výsledkům uvádí: „Dosavadní špičkové zhodnocení roku 2018 a celková hodnota majetku fondu přesahující 6,9 miliard Kč potvrzují správné rozhodnutí akcionářů ZFP GROUP, a.s., založit ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Za klíčové pro úspěšné působení realitního fondu a spokojenost investorů považuji silné obchodní zázemí společnosti ZFP akademie, a.s. s velkým potenciálem loajálních investorů. Jejich trvající zájem investovat do realitního fondu nás velice těší. Představuje to vůči nim samozřejmě velký závazek generovat i nadále atraktivní výnos a poskytovat jim kvalitní služby. Ráda bych tímto poděkovala všem podílníkům ZFP realitního fondu za jejich loajalitu a důvěru, kterou sami přispívají k prosperitě fondu. Jsme přesvědčeni, že i v následujících letech budou investoři do ZFP realitního fondu se svou volbou spokojeni.“

Upozornění:
Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Návratnost investice není zaručena. S investicí do podílových fondů je spojeno riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Doporučujeme investorům, aby si před investováním přečetli Statut fondu a Klíčové informace pro investory, Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Více informací týkajících se investice do podílového fondu naleznete ve Statutu a v Klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou k dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti www.zfpinvest.com. Úplný název podílového fondu je ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a. s.

Mám zájem o služby

Přihlašte se k našemu newsletteru a získáte nové informace ze světa financí.