Jakub Indra: "Pro sjednávání smluv v oblasti pojištění bude potřeba absolvovat zkoušky."


Datum: 19.10.2020
 

Blíží se konec přechodného období pro sjednávání smluv v oblasti pojištění. Všichni stávající VZ SZ (vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele) tak musí složit akreditované zkoušky u společnosti EFPA, jinak budou odhlášeni a nebudou moci vykonávat svou činnost. Co všechno tato změna obnáší a kolika lidí se dotkne? O tom jsme si povídali s produktovým ředitelem ZFP akademie Jakubem Indrou.


Jakube, proč je důležité mít zkoušky podle zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Pojištění je oblast, která se v posledních pěti letech značně změnila a každodenně se v ní pohybují desítky tisíc finančních poradců a zprostředkovatelů. Základním důvodem je regulace, která přicházela postupně v několika zákonných úpravách, nejdříve u investičních produktů, poté u spotřebitelských úvěrů a v neposlední řadě u doplňkového penzijního spoření. Proto od 1. 12. 2018 došlo k implementaci evropské směrnice známé jako IDD (Insurance Distribution Directive), a to právě prostřednictvím Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění. Složením zkoušky získává účastník odbornou způsobilost podmíněnou tímto zákonem.

Kdo všechno musí zkoušky absolvovat?
Každý spolupracovník, který chce sjednávat produkci v oblasti pojištění nebo nadále pobírat meziprovize a neodvádět z nich DPH.

Co všechno zkoušky obsahují?
Zkoušku je možné složit z určité oblasti (životní nebo neživotní pojištění) nebo je možné absolvovat tzv. kombi verzi, která obsahuje obě oblasti (jeden test obsahuje životní i neživotní pojištění). Spolupracovník ZFP akademie musí absolvovat minimálně kategorii VII (životní a neživotní občanské pojištění) nebo kategorii I (životní pojištění) + kategorii III (neživotní občanské pojištění).

Dostávají účastníci nějaké studijní materiály?
Jakmile je vybrán termín a tento účastník je nahlášen u společnosti EFPA, je mu zpřístupněn e-learning a studijní materiály v elektronické podobě, prostřednictvím kterých se může na zkoušku připravovat.

Je termín daný jeden pro všechny nebo se mohou zájemci přihlásit ke zkouškám v různých termínech?
Každý VZ SZ (dříve PPZ) si může vybrat z předem stanovených termínů na stránkách www.efpa.cz. Stávající VZ SZ, pokud chtějí plynule navázat v registraci, musí zkoušky absolvovat nejpozději do 30. 11. 2020.

Co se stane, když účastníci zkoušky promeškají nebo neúspěšně absolvují do přechodného období?
Pokud stávající VZ SZ zkoušku neabsolvuje, je nutné jej vymazat z registru České národní banky (ČNB), a tudíž nemůže sjednávat produkci v oblasti pojištění. Nový VZ SZ nemůže být bez složené zkoušky zapsán do registru ČNB.

Kolik mají účastníci pokusů?
Počet pokusů je neomezený.

Je potřeba si znalosti získané ze zkoušek obnovovat? Například další zkouškou po několika letech?
Zkouška má neomezenou platnost, pokud si bude spolupracovník prohlubovat své znalosti následným vzděláním dle zákonné povinnosti – e-learning v rozsahu 15 hodin a bude ukončen úspěšným složením krátkého testu. Zároveň je tu podmínka, že pokud není činnost vykonávána nepřetržitě 3 roky, platnost zkoušky zaniká.

Je důležitá v oblasti pojištění maturita?
Noví VZ SZ musí s žádostí o zápis do registru ČNB doložit minimálně maturitní vysvědčení, bez něj je není možné zaregistrovat. U stávajících VZ SZ je nutné doložit praxi (3 roky nepřetržité činnosti před účinností Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění) nebo doložit maturitní vysvědčení nejpozději do 31. 5. 2022.

Kam a do kdy se mohou lidé hlásit?
Stávající VZ SZ musí zkoušky absolvovat nejpozději do 30. 11. 2020. Noví spolupracovníci, kteří mají zájem uzavírat produkci v oblasti pojištění, se mohou hlásit v průběhu celého roku, a to prostřednictvím otevřených školení, kdy termíny jsou k dispozici na stránkách www.efpa.cz. Požadavek na zajištění termínu a e-learningu je nutné zaslat na email zp-obchod@zfpakademie.cz.

Kolik lidí ze ZFP je musí absolvovat?
ZFPA má v oblasti pojištění u ČNB registrováno 1 158 VZ SZ.

Mají spolupracovníci ZFP zvýhodněnou cenu?
Cena pro spolupracovníky s e-mailem a doménou zfpa.cz je stanovena na 799,- Kč bez DPH za zkoušku (pokus). Pokud je zkouška řešena prostřednictvím centrály ZFPA, je částka stržena ze sjetiny po uskutečnění termínu.

Jaká je momentální úspěšnost absolventů ZFP u těchto zkoušek?
Od spuštění akreditovaných zkoušek je úspěšnost 72 %.

 

Mám zájem o služby

Přihlašte se k našemu newsletteru a získáte nové informace ze světa financí.