Sjednání nové pojistky se může stát nedostupným luxusem: hrozí, že ke konci roku skončí až 20 tisíc zprostředkovatelů pojištění


Datum: 2. 11. 2020

 

Přibližně 30 tisíc osob, které coby zaměstnanci či vázaní zástupci finančně poradenských firem či pojišťoven sjednávají pojistné smlouvy, nemůže do konce roku kvůli pandemii COVID-19 dokončit zákonem požadovanou certifikaci. Pokud Poslanecká sněmovna nestihne schválit prodloužení přechodného období, skončí podle odhadů ČASF až dvě třetiny z těchto osob na úřadech práce.

 
Pandemie koronaviru a opatření proti jeho šíření zastavily probíhající certifikaci podle zákona o distribuci pojištění. Podle jeho aktuálního znění musí pracovníci působící v distribuci pojištění nejpozději do 1. prosince 2020 prokázat svou odbornou způsobilost složením příslušné certifikační zkoušky. V současnosti zbývá přezkoušet přibližně 15 až 20 tisíc vázaných zástupců, dalších řádově 10 tisíc osob bez certifikace mohou tvořit zaměstnanci pojišťoven. S ohledem na opatření proti šíření koronaviru není v tuto chvíli jejich přezkoušení možné.

„Pokud nestihne poslanecká sněmovna včas projednat prodloužení přechodného období, hrozí nemalé škody státnímu rozpočtu i spotřebitelům. Výpadek na daních i odvodech spolu s nutností vyplácet podporu v nezaměstnanosti u takto velké skupiny osob může dosahovat stovek milionů korun za měsíc,“ odhaduje Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Další významným dopadem bude omezení služeb v pojišťovnictví. Pracovníci bez odborné zkoušky nebudou moci nejen uzavírat nové pojistné smlouvy, ale ani měnit již uzavřené pojistné smlouvy. Jen pojišťovací zprostředkovatelé finančně-poradenských společností sdružených v rámci ČASF zprostředkují měsíčně v průměru desítky tisíc pojistných smluv, další tisíce případů pak tvoří nejrůznější změny smluv. Pokud nebudou dále moci vykonávat svou profesi, může dojít k zahlcení pojišťoven a enormnímu nárůstu čekací doby na sjednání či změnu pojištění. To povede k nedostatečnému pojistnému krytí spotřebitelů, jejichž sociální situace by se tím ještě zhoršila.

„Během posledních měsíců komplikovalo zkoušení omezení shromažďování osob. V současné době jsou zkoušky zakázány vládním nařízením úplně a není reálné, že by se situace zlepšila,“ vysvětluje Marek ČernochPlatný zákon sice distanční přezkoušení nevylučuje, ovšem akreditace certifikačních společností u České národní banky ji aktuálně neumožňuje.

Klíčové je v tuto chvíli, zda stihnou poslanci potřebnou novelu zákona o distribuci pojištění projednat. Záměrem je prodloužit přechodné období o 6 měsíců do 1. 6. 2021. Je nezbytné, aby novela nabyla účinnosti včas, tedy nejpozději do 30. 11. 2020.

Zákon vyžadující prokázání odborné způsobilosti nabyl účinnosti 1. 12. 2018 a stanovil přechodné období pro složení certifikační zkoušky na 24 měsíců. Skládat zkoušky bylo ale možné až od závěru loňského roku, neboť zkouškové otázky byly zveřejněny až v srpnu 2019. Zkoušení navíc přibližně na více než dva měsíce zcela zastavila již jarní vlna koronaviru a stav nouze a jejich složení dál komplikuje současná druhá vlna pandemie.

 

Mám zájem o služby

Přihlašte se k našemu newsletteru a získáte nové informace ze světa financí.